Klachten

Klachten

Melding, klacht of bezwaar?

Een melding, een klacht of een bezwaar. Voor u is het misschien één pot nat. Maar binnen de overheid maken we onderscheid in deze begrippen. We zetten het even voor u op een rijtje:

 • Melding openbare ruimte

  Heeft u een melding of klacht die bijvoorbeeld te maken heeft met: Afval, Bladeren, Overlast ratten ,Schade aan wegen, Straat vegen, Straatverlichting, Strooien, Verstoppingen riool ,Verkeersborden Etc.

  Vul het formulier in of bel: 045 544 8383


  Buitendienst gemeente draait calamiteitendienst

  Onze buitendienst doet haar uiterste best om alle meldingen die binnen komen zo goed mogelijk af te handelen. Maar ook zij hebben door het coronavirus te maken met een onderbezetting. Daarom draaien we op dit moment een zogenoemde calamiteitendienst. Dat betekent dat we het hoogstnoodzakelijke eerst afhandelen. Denk daarbij aan rioolverstoppingen, afvalinzameling, ongediertebestrijding, kadaververwijdering en uiteraard calamiteiten die onveilige situaties opleveren.

  We kunnen dus niet garanderen dat we uw melding nu al in behandeling nemen. Het kan ook zijn dat we het afhandelen van uw melding voor een langere tijd moeten uitstellen. Namens onze medewerkers van de buitendienst vragen wij uw begrip hiervoor.


  Spoedmelding gevaarlijke situaties buiten kantooruren.
  Buiten kantooruren kunt u voor spoedmeldingen (alleen situaties die gevaar opleveren) contact opnemen met de
  Calamiteitendienst openbare werken: 06 53 50 31 29.

 • Meldpunt Overlast: voor overlast of zorgen in uw woonomgeving

  Niet voor scheve stoeptegels of kapotte lantaarnpalen maar voor alles wat met overlast in het sociaal domein te maken heeft. Heeft u bijvoorbeeld problemen met geluidsoverlast, jongeren die overlast veroorzaken of maakt u zich zorgen over een verward persoon of de veiligheid in uw buurt? Voor al dat soort overlastmeldingen belt u de gemeente: 045 544 83 83 of stuur een mail naar overlast@simpelveld.nl.

  Lees meer
 • Melding zeer urgente milieuklachten bij bedrijven buiten kantooruren

  045 544 8340

 • Bezwaar tegen een besluit

  Als u het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur, kunt u bezwaar maken. Dit kan door een bezwaarschrift te sturen aan het orgaan dat de beslissing genomen heeft (het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester). Een bezwaarschrift dient schriftelijk en ondertekend danwel via onderstaande electronische weg ingediend te worden.

  Lees meer
 • Klacht over medewerker of bestuurder

  De gemeente komt veelvuldig met u in contact. Om deze contacten goed te kunnen onderhouden, streven het gemeentebestuur en zijn medewerkers ernaar u zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u, als klant, door de gemeente bent behandeld. De gemeente kent een klachtenregeling voor het geval dat u meent dat u niet juist behandeld bent. Door uw klacht kenbaar te maken kan er iets aan gedaan worden. Hoe werkt deze klachtenregeling en hoe kunt u een klacht indienen?

  Lees meer