Ontheffing corona-maatregelen

Ontheffing corona-maatregelen

De burgemeester is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen een bedrijf ontheffing te verlenen van de maatregelen vastgesteld in verband met corona of over te gaan tot sluiting van een bedrijf. Meer daarover leest u hieronder.

Bent u na het lezen van de bijlage, van mening dat u voor ontheffing in aanmerking komt? Vul dan het aanvraagformulier in.