Noodverordening 29 september licht gewijzigd

Noodverordening 29 september licht gewijzigd

Dit item is verlopen op 15-10-2020.

Naar aanleiding van de landelijke lijn is de noodverordening die vanaf 29 september van kracht is binnen Veiligheidsregio Zuid-Limburg licht aangepast. De belangrijkste wijziging legt zich toe op het punt van bruiloften; ook daar mogen maximaal 30 mensen binnen (en 40 mensen buiten) aanwezig zijn. In de vorige noodverordening was dit niet beschreven. De gewijzigde noodverordening is te vinden hieronder.

Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl