Noodopvang voor kinderen

Noodopvang voor kinderen

Sinds woensdag 16 december 2020 zijn scholen en kinderopvang dicht als maatregel tegen het coronavirus.
Kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie kunnen terecht in een noodopvang. In tegenstelling tot eerder is de noodopvang beperkt tot de reguliere openingstijden van de scholen en kinderopvang. Er is nu dus geen extra nacht- weekend- of 24 uurs-opvang beschikbaar.
Verder is de noodopvang nu alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan hun reguliere contracturen, kunnen zij via de reguliere wijze extra opvang aanvragen bij de opvanginstelling.

Aanmelden
-    Ouders in cruciale beroepen die noodopvang nodig hebben, kunnen dit melden bij hun kinderopvanginstelling.
-    Ouders van kinderen in een kwetsbare positie en ouders die noodopvang nodig hebben omdat er thuis een crisissituatie ontstaat of dreigt te ontstaan, kunnen terecht bij het Toegangsteam Jeugd van de gemeente. Het Toegangsteam Jeugd van de gemeente Simpelveld is bereikbaar via telefoonnummer 06-38757541 of via email op jeugdengezin@simpelveld.nl.
-    Wanneer het gaat om opvang voor schoolgaande kinderen gedurende schooltijden, kunnen ouders contact opnemen met de basisschool.