Noodopvang voor kinderen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Noodopvang voor kinderen

24 uurs opvang

Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen ook ’s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde opgevangen worden. Deze 24 uurs noodopvang is beschikbaar voor gezonde, symptoomvrije kinderen van ouders die een cruciaal beroep uitoefenen*. Deze opvang geldt voor kinderen van 0 tot 13 jaar uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

De 24 uurs noodopvang is mogelijk op locatie Humankind KDV Heerlerbaan, Heerlerbaan 157 Y in Heerlen. Hiervoor is gekozen omdat deze het dichtst bij het ziekenhuis ligt. Ouders die gebruik willen maken van deze 24 uurs noodopvang, kunnen contact opnemen met Humankind: www.humankind.nl

*Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitoefent, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Wij vinden het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

Noodopvang in crisissituatie

Ouders die noodopvang nodig hebben omdat er thuis een crisissituatie ontstaat of dreigt te ontstaan, kunnen terecht bij het Toegangsteam Jeugd van de gemeente:
Het Toegangsteam Jeugd van de gemeente Simpelveld is bereikbaar via telefoonnummer 06-38757541 of via email op jeugdengezin@simpelveld.nl.

Dagopvang

Sinds maandag 16 maart 2020 zijn scholen en kinderopvang dicht, als maatregel tegen het coronavirus. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen terecht in een noodopvang voor kinderen. De lijst van cruciale beroepen is hier te vinden.
In Simpelveld wordt de noodopvang voor kinderen geboden door de kinderopvanginstellingen Humankind (Bocholtz) en MIK (Simpelveld), de peuteropvang van Spelentère en de basisscholen.

Contact met de kinderopvang/basisschool

Ouders die vóór 16 maart jl. al kinderopvang voor hun kind(eren) hadden geregeld, kunnen bij vragen contact opnemen met de betreffende kinderopvanginstelling.
Ouders die op dat moment nog geen reguliere kinderopvang hadden geregeld, maar nu wél opvang nodig hebben vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, kunnen contact opnemen met Humankind (Bocholtz) of met MIK (Simpelveld). Als het gaat om opvang voor schoolgaande kinderen gedurende schooltijden, kunnen ouders contact opnemen met de basisschool in de betreffende kern.

Meer (landelijke) informatie over noodopvang voor kinderen is hier te vinden