Noodopvang voor kinderen

Noodopvang voor kinderen

Dit item is verlopen op 20-08-2020.

24 uurs opvang

Humankind kinderopvang sluit nacht- en weekendopvang

Onlangs heeft de overheid een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd . Daarin werd duidelijk dat er vanaf 1 juni een vrijere samenleving zal ontstaan wanneer het dagelijks leven weer langzaam opstart. Op basis hiervan zijn wij voornemens om vanaf 1 juni de nacht- en weekendopvang te sluiten. De noodopvang doordeweeks blijft voorlopig wel doorlopen, evenals de avondopvang tot 23 uur.

Het sluiten van de nacht- en weekendopvang heeft diverse redenen: We merken al vanaf het begin dat er relatief weinig animo is voor de nacht- en weekendopvang. Er zijn voor de komende periode slechts enkele aanmeldingen. Deze aantallen zullen alleen maar verder afnemen wanneer ouders worden gestimuleerd om de kinderen weer in hun eigen netwerk op te vangen. Daarnaast hebben de verschillende kinderopvangpartners de mankracht nodig om de reguliere dagopvang te draaien en krijgen we de bezetting niet meer rond als we langer doorgaan met de nacht- en weekendopvang.

Noodopvang in crisissituatie

Ouders die noodopvang nodig hebben omdat er thuis een crisissituatie ontstaat of dreigt te ontstaan, kunnen terecht bij het Toegangsteam Jeugd van de gemeente:
Het Toegangsteam Jeugd van de gemeente Simpelveld is bereikbaar via telefoonnummer 06-38757541 of via email op jeugdengezin@simpelveld.nl.

Dagopvang

Sinds maandag 16 maart 2020 zijn scholen en kinderopvang dicht, als maatregel tegen het coronavirus. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen wordt een uitzondering gemaakt. Zij kunnen terecht in een noodopvang voor kinderen. De lijst van cruciale beroepen is hier te vinden.
In Simpelveld wordt de noodopvang voor kinderen geboden door de kinderopvanginstellingen Humankind (Bocholtz) en MIK (Simpelveld), de peuteropvang van Spelentère en de basisscholen.

Contact met de kinderopvang/basisschool

Ouders die vóór 16 maart jl. al kinderopvang voor hun kind(eren) hadden geregeld, kunnen bij vragen contact opnemen met de betreffende kinderopvanginstelling.
Ouders die op dat moment nog geen reguliere kinderopvang hadden geregeld, maar nu wél opvang nodig hebben vanwege de maatregelen tegen het coronavirus, kunnen contact opnemen met Humankind (Bocholtz) of met MIK (Simpelveld). Als het gaat om opvang voor schoolgaande kinderen gedurende schooltijden, kunnen ouders contact opnemen met de basisschool in de betreffende kern.

Meer (landelijke) informatie over noodopvang voor kinderen is hier te vinden