Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 14 oktober 2020

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 14 oktober 2020

Dit item is verlopen op 05-11-2020.

Vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur is een nieuwe noodverordening van kracht in de zestien gemeenten van onze veiligheidsregio. Hierin zijn de nieuwe maatregelen opgenomen die op dinsdag 13 oktober tijdens de persconferentie zijn afgekondigd door minister-president Rutte en minister de Jonge. De landelijke maatregelen gelden in elk geval voor de komende twee weken. Op basis van de nieuwe noodverordening wordt gehandhaafd.

Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl