Nieuwe noodverordening met ingang van 10 augustus

Nieuwe noodverordening met ingang van 10 augustus

Dit item is verlopen op 07-09-2020.

Per maandag 10 augustus is een nieuwe noodverordening van kracht in Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hiermee geven we uitvoering aan de aangepaste maatregelen die het kabinet op donderdag 6 augustus heeft aangekondigd. Doel daarvan is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl