Beste inwoners van gemeente Simpelveld,

Beste inwoners van gemeente Simpelveld,

Dit item is verlopen op 20-08-2020.

Vorige week donderdag kondigde het kabinet in een persconferentie een aantal aanvullende maatregelen af rondom het Coronavirus. En nauwelijks drie dagen later zijn die maatregelen nog verder verscherpt. Allemaal met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en op die manier onze zorg en hulpverlening in stand te kunnen houden. Daarvoor zijn wij allemaal (17 miljoen Nederlanders, zoals de premier zei) aan zet. Het algemene advies is: zoek elkaar niet op als het niet nodig is. Daarmee voorkomen we verdere verspreiding. Door voorzichtig en terughoudend met kwetsbare groepen, zoals ouderen, om te gaan, voorkom je dat zij in aanraking komen met het virus en ziek worden. Als er minder mensen ziek worden, kunnen we langer de noodzakelijke zorg blijven leveren aan mensen die dat nodig hebben. Die zorg is overigens breed en beperkt zich niet tot alleen de zorgsector. Het gaat ook om zorg door de politie, door de brandweer en door andere sectoren.

Ik realiseer me als burgemeester dat alle maatregelen grote gevolgen hebben voor de manier waarop wij met elkaar gewend zijn te leven, te werken en te recreëren. Hoewel iedereen zal begrijpen dat veiligheid en gezondheid boven alles gaan, zijn de consequenties voor velen van ons zeer ingrijpend. Ik voel intens mee met alle mensen, bedrijven, verenigingen en instellingen die geraakt worden door het virus en de gevolgen daarvan.
De aanpak van het Coronavirus vraagt om de hoogste staat van paraatheid. Ik wil dan ook mijn waardering uitspreken voor de onuitputtelijke inzet die op dit moment wordt geleverd door alle mensen die overal waar nodig zorg verlenen, in het ziekenhuis, thuis of ergens anders. Maar ook voor alle andere mensen die het land draaiende houden.
Ik wil u daar graag uit de grond van mijn hart zeer hartelijk voor bedanken. Alleen samen kunnen wij de verspreiding afremmen en een piek in de zorgvraag voorkomen!

Burgemeester Richard de Boer