Bekendmaking aangepaste noodverordening per 1 mei 2020

Bekendmaking aangepaste noodverordening per 1 mei 2020

Dit item is verlopen op 14-05-2020.

Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld op 1 mei.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld naar aanleiding van de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid van 24 april jongstleden.

Zie Veiligheidsregio Zuid Limburg

Ten opzichte van de vorige verordening zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Artikel 2.1A Is een bepaling ten aanzien van markten opgenomen. Dit betreft een formalisering van een reeds bestaande en (goed werkende) praktijk om de colleges plaatselijk de beste invulling te laten geven aan de markt. In de toelichting wordt hierover nog een verdere uitleg gegeven;

Artikel 2.5 onder c: Noodzakelijke begeleiding van hulpbehoevende mensen is toegestaan;

Artikel 2.9, tweede lid: Hiermee wordt ondubbelzinnig gemaakt dat het verbod voor toegang tot verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg niet geldt voor personeel dat daar aanwezig moet zijn;

Tot slot er is overgangsrecht opgenomen dus alle reeds genomen (aanwijzings-)besluiten op grond van de eerdere noodverordeningen blijven geldig (voor zover niet reeds vanzelf geëxpireerd)