Coronavirus

Coronavirus

 • Noodopvang voor kinderen

  Sinds woensdag 16 december 2020 zijn scholen en kinderopvang dicht als maatregel tegen het coronavirus.
  Kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie kunnen terecht in een noodopvang. In tegenstelling tot eerder is de noodopvang beperkt tot de reguliere openingstijden van de scholen en kinderopvang. Er is nu dus geen extra nacht- weekend- of 24 uurs-opvang beschikbaar.
  Verder is de noodopvang nu alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan hun reguliere contracturen, kunnen zij via de reguliere wijze extra opvang aanvragen bij de opvanginstelling.

  Lees meer
 • Wat betekenen de nieuwe corona-maatregelen voor uw bedrijf of vereniging?

  Vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari is Nederland in de strengste lockdown tot nu toe. Niet-essentiële winkels zijn dicht en de horeca blijft gesloten. De regels roepen veel vragen op. In onderstaande brief leest u wat het voor uw bedrijf betekent. 
  Heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan contact op met mevrouw Krewinkel, via het telefoonnummer 045 - 544 83 83 of per e-mail op het e-mailadres: corona@simpelveld.nl.
  Lees meer
 • Ontheffing corona-maatregelen

  De burgemeester is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen een bedrijf ontheffing te verlenen van de maatregelen vastgesteld in verband met corona of over te gaan tot sluiting van een bedrijf. Meer daarover leest u hieronder.

  Bent u na het lezen van de bijlage, van mening dat u voor ontheffing in aanmerking komt? Vul dan het aanvraagformulier in.

  Lees meer
 • Hulp en steun bij (thuis)quarantainegids

  Bent u getest en blijkt u besmet te zijn met het coronavirus?
  Dan gaat u 10 dagen in (thuis)quarantaine.
  Dit betekent dat u binnen blijft en geen bezoek ontvangt. Hiermee voorkomt u verspreiding van het coronavirus.
  We begrijpen dat het voor u lastig kan zijn om 10 dagen binnen te moeten blijven.
  Er is steun en hulp beschikbaar in deze periode als u dat nodig heeft. Laat uw directe omgeving weten dat u in quarantaine gaat. Bijvoorbeeld via e-mail of social media.
  Durf om hulp te vragen, bijvoorbeeld van bekenden of familie in de buurt.
  Ook bij onze gemeente kunt u terecht voor hulp. Voor vragen omtrent de quarantainegids neemt contact op met zorgloket@simpelveld.nl.
  Heeft u overige vragen voor de gemeente dan kunt u contact opnemen met het algemene nummer via 045 5448383.

  In de folder van de Rijksoverheid vindt u allerlei informatie en tips. U kunt deze folder hieronder downloaden of kijk op VNG.nl (link

  Lees meer
 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 18 november 2020

  Vanaf woensdag 18 november 23.59 uur geldt een nieuwe noodverordening in de zestien gemeenten van onze veiligheidsregio. Hierin zijn de maatregelen opgenomen die op dinsdag 17 november tijdens de persconferentie zijn afgekondigd door minister-president Rutte en minister de Jonge. De gedeeltelijke lockdown gaat verder. Op basis van de nieuwe noodverordening wordt gehandhaafd.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Noodverordening 4 november op enkele punten aangepast

  De noodverordening van 4 november is op enkele punten aangepast. De wijzigingen hebben onder andere gevolgen voor buurt-of dorpshuizen en bibliotheken. De wijzigingen zijn verankerd in een nieuwe noodverordening die per 6 november 22.00 uur van kracht is.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 4 november 2020

  Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur geldt een nieuwe noodverordening in de zestien gemeenten van onze veiligheidsregio. Hierin zijn de extra maatregelen opgenomen die op dinsdag 3 november tijdens de persconferentie zijn afgekondigd door minister-president Rutte en minister de Jonge. Deze maatregelen gelden bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown. De extra landelijke maatregelen gelden in elk geval voor de komende twee weken. Op basis van de nieuwe noodverordening wordt gehandhaafd.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 14 oktober 2020

  Vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur is een nieuwe noodverordening van kracht in de zestien gemeenten van onze veiligheidsregio. Hierin zijn de nieuwe maatregelen opgenomen die op dinsdag 13 oktober tijdens de persconferentie zijn afgekondigd door minister-president Rutte en minister de Jonge. De landelijke maatregelen gelden in elk geval voor de komende twee weken. Op basis van de nieuwe noodverordening wordt gehandhaafd.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Noodverordening 29 september licht gewijzigd

  Naar aanleiding van de landelijke lijn is de noodverordening die vanaf 29 september van kracht is binnen Veiligheidsregio Zuid-Limburg licht aangepast. De belangrijkste wijziging legt zich toe op het punt van bruiloften; ook daar mogen maximaal 30 mensen binnen (en 40 mensen buiten) aanwezig zijn. In de vorige noodverordening was dit niet beschreven. De gewijzigde noodverordening is te vinden hieronder.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Noodverordening per 21 augustus licht aangepast

  Per vrijdag 21 augustus is een nieuwe noodverordening van kracht. De nieuwe noodverordening kent een aantal kleine aanpassingen ten opzichte van de noodverordening van 10 augustus. De aanpassingen leggen zich toe op introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Nieuwe noodverordening met ingang van 10 augustus

  Per maandag 10 augustus is een nieuwe noodverordening van kracht in Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Hiermee geven we uitvoering aan de aangepaste maatregelen die het kabinet op donderdag 6 augustus heeft aangekondigd. Doel daarvan is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Nieuwe noodverordening met ingang van 15 juli

  Vanaf woensdag 15 juli 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening is slechts op een klein aantal punten aangepast ten opzichte van de vorige noodverordening. De belangrijkste wijziging is de aangepaste regelgeving rondom het bezoek aan verpleeghuizen, indien daar sprake is van één of meerdere COVID-19 besmettingen.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Nieuwe noodverordening met ingang van 1 juli: 1,5 meter blijft norm

  Naar aanleiding van de versoepeling in de maatregelen voor de Corona-aanpak is er ook voor Zuid-Limburg weer een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening geldt met ingang van 1 juli 2020. We krijgen meer ruimte met wel een aantal belangrijke regels. Dat is nog even nodig want het coronavirus is nog niet verdwenen. Dus tot dan moeten we afstand houden en ruimte geven aan elkaar.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 15 juni 2020

  De Rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag 15 juni gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen. De voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft daarom een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze is vanaf maandag 15 juni van kracht en vervangt de noodverordening van 1 juni 2020.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg aangepast

  Sinds maandag 11 mei is een aantal landelijke coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt de samenleving zoveel als mogelijk opgestart. Op basis van de gewijzigde maatregelen is voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg een nieuwe Noodverordening COVID-19 vastgesteld en ondertekend door Annemarie Penn- te Strake, voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De noodverordening is aangepast aan de gewijzigde maatregelen die met ingang van 11 mei zijn ingegaan.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Noodopvang voor kinderen

  24 uurs opvang

  Humankind kinderopvang sluit nacht- en weekendopvang

  Onlangs heeft de overheid een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd . Daarin werd duidelijk dat er vanaf 1 juni een vrijere samenleving zal ontstaan wanneer het dagelijks leven weer langzaam opstart. Op basis hiervan zijn wij voornemens om vanaf 1 juni de nacht- en weekendopvang te sluiten. De noodopvang doordeweeks blijft voorlopig wel doorlopen, evenals de avondopvang tot 23 uur.

  Het sluiten van de nacht- en weekendopvang heeft diverse redenen: We merken al vanaf het begin dat er relatief weinig animo is voor de nacht- en weekendopvang. Er zijn voor de komende periode slechts enkele aanmeldingen. Deze aantallen zullen alleen maar verder afnemen wanneer ouders worden gestimuleerd om de kinderen weer in hun eigen netwerk op te vangen. Daarnaast hebben de verschillende kinderopvangpartners de mankracht nodig om de reguliere dagopvang te draaien en krijgen we de bezetting niet meer rond als we langer doorgaan met de nacht- en weekendopvang.

  Lees meer
 • Bekendmaking aangepaste noodverordening per 1 mei 2020

  Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld op 1 mei.

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld naar aanleiding van de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid van 24 april jongstleden.

  Zie Veiligheidsregio Zuid Limburg

  Ten opzichte van de vorige verordening zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  Lees meer
 • Noodopvang in de meivakantie

  De afgelopen weken hebben de basisscholen in Simpelveld en Bocholtz, wanneer dat nodig was, gezorgd voor noodopvang. Tijdens de meivakantie (25 april t/m 3 mei 2020) zijn de scholen gesloten en wordt deze noodopvang verzorgd door Humankind en MIK.

  Lees meer
 • Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme

  Vanaf donderdag 9 april is het Heuvelland afgesloten voor dagtoeristen.
  Bestemmingsverkeer is wél nog toegestaan. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg acht deze maatregel noodzakelijk om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen en op die manier het coronavirus verspreiden. De maatregel duurt in ieder geval tot en met dinsdag 28 april.

  Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio.

  Lees meer
 • Gemeente Simpelveld treft maatregelen ter ondersteuning

  De impact van het corona-virus op de Nederlandse samenleving is groot.

  Vanuit het rijk zijn  diverse maatregelen genomen om burgers, ondernemers en bedrijven in deze tijd te ondersteunen. In aanvulling hierop neemt de gemeente Simpelveld ook een aantal lokale maatregelen. Burgemeester Richard de Boer: “Onze medewerkers hebben de afgelopen weken hard gewerkt om die maatregelen in gang te zetten. Het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad onderschrijven unaniem het belang ervan. Door de coronacrisis zitten namelijk veel ZZP-ers, bedrijven, stichtingen en verenigingen in financiële nood. Om hen te helpen brengen we diverse kosten niet in rekening. Zoals de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode dat ze niet gebruikt mogen worden. Tegelijkertijd doen we ons uiterste best om rekeningen gericht aan de gemeente sneller uit te betalen. Ook hebben we oog voor kwetsbare personen en gezinnen die onze ondersteuning nodig hebben. Zo hopen wij de nood van veel mensen een beetje te verlichten!”

  De ingangsdatum  van de maatregelen is 15 maart 2020 en de looptijd is gelijk aan de duur van de door de rijksoverheid genomen maatregelen.
   

  Lees meer
 • Bekendmaking aangepaste noodverordening

  Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld op 1 april.

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening is de verlenging van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus verwerkt die het kabinet op dinsdag 31 maart heeft vastgesteld. De nieuwe noodverordening geldt per direct voor de 16 gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

  Zie Veiligheidsregio Zuid Limburg

  Lees meer
 • Toespraak burgemeester

 • Nieuwe noodverordening

  Vanaf vrijdag 27 maart geldt de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid. Dat betekent dat gemeenten, toezichthouders en politie, kunnen optreden als mensen de richtlijn van ‘houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen’ niet naleven.

  Zie Veiligheidsregio Zuid Limburg

 • Financiële ondersteuning voor ondernemers

  Ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen tijdelijk financiële ondersteuning aanvragen. Het Zelfstandigenloket van gemeente Maastricht behandelt de aanvragen voor de Kompas-gemeenten.

  Lees meer
 • Buitendienst gemeente draait calamiteitendienst

  Onze buitendienst doet haar uiterste best om alle meldingen die binnen komen zo goed mogelijk af te handelen. Maar ook zij hebben door het coronavirus te maken met een onderbezetting. Daarom draaien we op dit moment een zogenoemde calamiteitendienst. Dat betekent dat we het hoogstnoodzakelijke eerst afhandelen. Denk daarbij aan rioolverstoppingen, afvalinzameling, ongediertebestrijding, kadaververwijdering en uiteraard calamiteiten die onveilige situaties opleveren.

  We kunnen dus niet garanderen dat we uw melding nu al in behandeling nemen. Het kan ook zijn dat we het afhandelen van uw melding voor een langere tijd moeten uitstellen. Namens onze medewerkers van de buitendienst vragen wij uw begrip hiervoor.

 • Weekmarkt Simpelveld gaat vrijdag 20 maart door

  De vrijdagmarkt in Simpelveld gaat deze week door. Aanstaande vrijdag kunt u als gebruikelijk bij verschillende marktkramen terecht van 8:30 tot 12:30 uur.
  Hou wel rekening met de richtlijnen: U kunt alleen boodschappen halen. Ter plekke iets nuttigen is niet toegestaan. Vermijd drukte. Zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat. Probeer waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  Volgende week wordt de situatie opnieuw bekeken.

 • Gemeentehuis Simpelveld alleen op afspraak te bezoeken

  Vanwege het coronavirus neemt gemeente Simpelveld verdergaande maatregelen:
  Vanaf dinsdag 17 maart kunt u in het gemeentehuis alleen nog maar op afspraak terecht voor noodzakelijke producten en diensten die niet kunnen wachten.  Er is dus geen vrije inloop meer (ook niet tijdens de avondopenstelling op woensdagavond). Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel die tot nader orde van kracht is.

  Lees meer
 • Actuele informatie over het coronavirus

  Wilt u op de hoogte blijven over het coronavirus dan kunt u terecht op de website van
  de GGD Zuid-Limburg www.ggdzl.nl
  het RIVM www.rivm.nl
  of de veiligheidsregio: www.vrzl.nl/calamiteit/

  Lees meer
 • Bericht voor ondernemers van gemeente Simpelveld

  BENT U ONDERNEMER EN VERKEERT U MOMENTEEL IN FINANCIEEL ZWAAR WEER? Ondernemers uit de Kompas-gemeenten kunnen kosteloos terecht bij 155-Help een bedrijf. Dit hulploket is te bereiken via 088-9990155 of online via www.155.nl. Verder kunt u contact opnemen met de speciale hulplijn die de KvK in het leven heeft geroepen: 0800 21 17.

  Als ondernemer komt er veel op u af. De KvK heeft een speciaal loket geopend om u te ondersteunen:

  Lees meer
 • Coronavirus Brochure

  Lees meer
 • Beste inwoners van gemeente Simpelveld,

  Vorige week donderdag kondigde het kabinet in een persconferentie een aantal aanvullende maatregelen af rondom het Coronavirus. En nauwelijks drie dagen later zijn die maatregelen nog verder verscherpt. Allemaal met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en op die manier onze zorg en hulpverlening in stand te kunnen houden. Daarvoor zijn wij allemaal (17 miljoen Nederlanders, zoals de premier zei) aan zet. Het algemene advies is: zoek elkaar niet op als het niet nodig is. Daarmee voorkomen we verdere verspreiding. Door voorzichtig en terughoudend met kwetsbare groepen, zoals ouderen, om te gaan, voorkom je dat zij in aanraking komen met het virus en ziek worden. Als er minder mensen ziek worden, kunnen we langer de noodzakelijke zorg blijven leveren aan mensen die dat nodig hebben. Die zorg is overigens breed en beperkt zich niet tot alleen de zorgsector. Het gaat ook om zorg door de politie, door de brandweer en door andere sectoren.

  Lees meer
 • Noodverordening van kracht in verband coronavirus

  Op dinsdag 17 maart heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg Annemarie Penn-Te Strake een noodverordening getekend. De maatregelen van het kabinet van zondag 15 maart zijn hierin vertaald naar regels. Op basis van die regels kunnen gemeenten optreden als iemand er zich niet aanhoudt. In dit artikel vatten we kort samen wat kan en wat niet. Met deze regels wil de Veiligheidsregio zorgen voor een gecontroleerde verspreiding van COVID-19.

  Lees meer