Coronavirus

Coronavirus

 • Nieuwe noodverordening met ingang van 1 juli: 1,5 meter blijft norm

  Naar aanleiding van de versoepeling in de maatregelen voor de Corona-aanpak is er ook voor Zuid-Limburg weer een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening geldt met ingang van 1 juli 2020. We krijgen meer ruimte met wel een aantal belangrijke regels. Dat is nog even nodig want het coronavirus is nog niet verdwenen. Dus tot dan moeten we afstand houden en ruimte geven aan elkaar.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 15 juni 2020

  De Rijksoverheid heeft de afgelopen periode vergaande maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Vanaf maandag 15 juni gelden er nieuwe versoepelingen van de maatregelen. De voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft daarom een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze is vanaf maandag 15 juni van kracht en vervangt de noodverordening van 1 juni 2020.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg aangepast

  Sinds maandag 11 mei is een aantal landelijke coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt de samenleving zoveel als mogelijk opgestart. Op basis van de gewijzigde maatregelen is voor Veiligheidsregio Zuid-Limburg een nieuwe Noodverordening COVID-19 vastgesteld en ondertekend door Annemarie Penn- te Strake, voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De noodverordening is aangepast aan de gewijzigde maatregelen die met ingang van 11 mei zijn ingegaan.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Bekendmaking aangepaste noodverordening per 1 mei 2020

  Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld op 1 mei.

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld naar aanleiding van de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid van 24 april jongstleden.

  Zie Veiligheidsregio Zuid Limburg

  Ten opzichte van de vorige verordening zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  Lees meer
 • Noodopvang in de meivakantie

  De afgelopen weken hebben de basisscholen in Simpelveld en Bocholtz, wanneer dat nodig was, gezorgd voor noodopvang. Tijdens de meivakantie (25 april t/m 3 mei 2020) zijn de scholen gesloten en wordt deze noodopvang verzorgd door Humankind en MIK.

  Lees meer
 • Bekendmaking aangepaste noodverordening

  Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld op 1 april.

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening is de verlenging van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus verwerkt die het kabinet op dinsdag 31 maart heeft vastgesteld. De nieuwe noodverordening geldt per direct voor de 16 gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

  Zie Veiligheidsregio Zuid Limburg

  Lees meer
 • Toespraak burgemeester

 • Nieuwe noodverordening

  Vanaf vrijdag 27 maart geldt de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Limburg-Zuid. Dat betekent dat gemeenten, toezichthouders en politie, kunnen optreden als mensen de richtlijn van ‘houd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen’ niet naleven.

  Zie Veiligheidsregio Zuid Limburg

 • Noodverordening van kracht in verband coronavirus

  Op dinsdag 17 maart heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg Annemarie Penn-Te Strake een noodverordening getekend. De maatregelen van het kabinet van zondag 15 maart zijn hierin vertaald naar regels. Op basis van die regels kunnen gemeenten optreden als iemand er zich niet aanhoudt. In dit artikel vatten we kort samen wat kan en wat niet. Met deze regels wil de Veiligheidsregio zorgen voor een gecontroleerde verspreiding van COVID-19.

  Lees meer