Coronavirus

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht
Terug naar home

Coronavirus


Waar kan ik terecht voor informatie?

- Algemene vragen over het coronavirus: bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: tel. 0800-1351.

Gezondheidsvragen over een situatie in Zuid-Limburg

U kunt 7 dagen per week contact opnemen met het callcenter van de GGD Zuid-Limburg: tel. 088-8805005.  

Raadpleeg ook de websites van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de GGD Zuid-Limburg en van het RIVM Hier is de meest actuele informatie te vinden over het virus, vragen en antwoorden over besmetting en verspreiding en informatie over wat te doen als iemand denkt dat hij/zij, of iemand anders in de omgeving, besmet is.


Voorlopig geen raadsvergaderingen

Alle commissie- en raadsvergaderingen worden opgeschort. Dat betekent dat de commissievergadering van 26 maart en de raadsvergadering van 9 april niet plaatsvinden.


 • Bekendmaking aangepaste noodverordening

  (02-04-2020)

  Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg vastgesteld op 1 april.

  Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze nieuwe noodverordening is de verlenging van de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het coronavirus verwerkt die het kabinet op dinsdag 31 maart heeft vastgesteld. De nieuwe noodverordening geldt per direct voor de 16 gemeenten in de regio Zuid-Limburg.

  Zie Veiligheidsregio Zuid Limburg

  Lees meer
 • Toespraak burgemeester

  (31-03-2020)
 • Noodopvang voor kinderen

  (26-03-2020)

  24 uurs opvang

  Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen ook ’s avonds, ‘s nachts en in het weekeinde opgevangen worden. Deze 24 uurs noodopvang is beschikbaar voor gezonde, symptoomvrije kinderen van ouders die een cruciaal beroep uitoefenen*. Deze opvang geldt voor kinderen van 0 tot 13 jaar uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal. Er worden geen kosten in rekening gebracht.

  De 24 uurs noodopvang is mogelijk op locatie Humankind KDV Heerlerbaan, Heerlerbaan 157 Y in Heerlen. Hiervoor is gekozen omdat deze het dichtst bij het ziekenhuis ligt. Ouders die gebruik willen maken van deze 24 uurs noodopvang, kunnen contact opnemen met Humankind: www.humankind.nl

  *Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitoefent, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Wij vinden het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

  Lees meer
 • Financiële ondersteuning voor ondernemers

  (25-03-2020)

  Ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen tijdelijk financiële ondersteuning aanvragen. Deze financiële regeling is sinds maandag 23 maart beschikbaar. Het Zelfstandigenloket van gemeente Maastricht behandelt de aanvragen voor de Kompas-gemeenten.

  Lees meer
 • Buitendienst gemeente draait calamiteitendienst

  (24-03-2020)

  Onze buitendienst doet haar uiterste best om alle meldingen die binnen komen zo goed mogelijk af te handelen. Maar ook zij hebben door het coronavirus te maken met een onderbezetting. Daarom draaien we op dit moment een zogenoemde calamiteitendienst. Dat betekent dat we het hoogstnoodzakelijke eerst afhandelen. Denk daarbij aan rioolverstoppingen, afvalinzameling, ongediertebestrijding, kadaververwijdering en uiteraard calamiteiten die onveilige situaties opleveren.

  We kunnen dus niet garanderen dat we uw melding nu al in behandeling nemen. Het kan ook zijn dat we het afhandelen van uw melding voor een langere tijd moeten uitstellen. Namens onze medewerkers van de buitendienst vragen wij uw begrip hiervoor.

 • Weekmarkt Simpelveld gaat vrijdag 20 maart door

  (18-03-2020)

  De vrijdagmarkt in Simpelveld gaat deze week door. Aanstaande vrijdag kunt u als gebruikelijk bij verschillende marktkramen terecht van 8:30 tot 12:30 uur.
  Hou wel rekening met de richtlijnen: U kunt alleen boodschappen halen. Ter plekke iets nuttigen is niet toegestaan. Vermijd drukte. Zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat. Probeer waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  Volgende week wordt de situatie opnieuw bekeken.

 • Gemeentehuis Simpelveld alleen op afspraak te bezoeken

  (17-03-2020)

  Vanwege het coronavirus neemt gemeente Simpelveld verdergaande maatregelen:
  Vanaf dinsdag 17 maart kunt u in het gemeentehuis alleen nog maar op afspraak terecht voor noodzakelijke producten en diensten die niet kunnen wachten.  Er is dus geen vrije inloop meer (ook niet tijdens de avondopenstelling op woensdagavond). Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel die tenminste tot 6 april van kracht is.

  Lees meer
 • Beste inwoners van gemeente Simpelveld,

  (17-03-2020)

  Vorige week donderdag kondigde het kabinet in een persconferentie een aantal aanvullende maatregelen af rondom het Coronavirus. En nauwelijks drie dagen later zijn die maatregelen nog verder verscherpt. Allemaal met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en op die manier onze zorg en hulpverlening in stand te kunnen houden. Daarvoor zijn wij allemaal (17 miljoen Nederlanders, zoals de premier zei) aan zet. Het algemene advies is: zoek elkaar niet op als het niet nodig is. Daarmee voorkomen we verdere verspreiding. Door voorzichtig en terughoudend met kwetsbare groepen, zoals ouderen, om te gaan, voorkom je dat zij in aanraking komen met het virus en ziek worden. Als er minder mensen ziek worden, kunnen we langer de noodzakelijke zorg blijven leveren aan mensen die dat nodig hebben. Die zorg is overigens breed en beperkt zich niet tot alleen de zorgsector. Het gaat ook om zorg door de politie, door de brandweer en door andere sectoren.

  Lees meer
 • Actuele informatie over het coronavirus

  (17-03-2020)

  Wilt u op de hoogte blijven over het coronavirus dan kunt u terecht op de website van
  de GGD Zuid-Limburg www.ggdzl.nl
  het RIVM www.rivm.nl
  of de veiligheidsregio: www.vrzl.nl/calamiteit/

  Lees meer
 • Noodverordening van kracht in verband coronavirus

  (17-03-2020)

  Op dinsdag 17 maart heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg Annemarie Penn-Te Strake een noodverordening getekend. De maatregelen van het kabinet van zondag 15 maart zijn hierin vertaald naar regels. Op basis van die regels kunnen gemeenten optreden als iemand er zich niet aanhoudt. In dit artikel vatten we kort samen wat kan en wat niet. Met deze regels wil de Veiligheidsregio zorgen voor een gecontroleerde verspreiding van COVID-19.

  Lees meer
 • Bericht voor ondernemers van gemeente Simpelveld

  (17-03-2020)

  BENT U ONDERNEMER EN VERKEERT U MOMENTEEL IN FINANCIEEL ZWAAR WEER? Ondernemers uit de Kompas-gemeenten kunnen kosteloos terecht bij 155-Help een bedrijf. Dit hulploket is te bereiken via 088-9990155 of online via www.155.nl. Verder kunt u contact opnemen met de speciale hulplijn die de KvK in het leven heeft geroepen: 0800 21 17.

  Als ondernemer komt er veel op u af. De KvK heeft een speciaal loket geopend om u te ondersteunen:

  Lees meer
 • Coronavirus Brochure

  (17-03-2020) Lees meer