Coronavirus

Coronavirus

Waar kan ik terecht voor informatie?

- Algemene vragen over het coronavirus: bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: tel. 0800-1351.

Gezondheidsvragen over een situatie in Zuid-Limburg

U kunt 7 dagen per week contact opnemen met het callcenter van de GGD Zuid-Limburg: tel. 088-8805005.  

Raadpleeg ook de websites van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de GGD Zuid-Limburg en van het RIVM Hier is de meest actuele informatie te vinden over het virus, vragen en antwoorden over besmetting en verspreiding en informatie over wat te doen als iemand denkt dat hij/zij, of iemand anders in de omgeving, besmet is.

 • Nieuwe noodverordening met ingang van 15 juli

  (16-07-2020)

  Vanaf woensdag 15 juli 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht. De noodverordening is slechts op een klein aantal punten aangepast ten opzichte van de vorige noodverordening. De belangrijkste wijziging is de aangepaste regelgeving rondom het bezoek aan verpleeghuizen, indien daar sprake is van één of meerdere COVID-19 besmettingen.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Noodopvang voor kinderen

  (13-05-2020)

  24 uurs opvang

  Humankind kinderopvang sluit nacht- en weekendopvang

  Onlangs heeft de overheid een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd . Daarin werd duidelijk dat er vanaf 1 juni een vrijere samenleving zal ontstaan wanneer het dagelijks leven weer langzaam opstart. Op basis hiervan zijn wij voornemens om vanaf 1 juni de nacht- en weekendopvang te sluiten. De noodopvang doordeweeks blijft voorlopig wel doorlopen, evenals de avondopvang tot 23 uur.

  Het sluiten van de nacht- en weekendopvang heeft diverse redenen: We merken al vanaf het begin dat er relatief weinig animo is voor de nacht- en weekendopvang. Er zijn voor de komende periode slechts enkele aanmeldingen. Deze aantallen zullen alleen maar verder afnemen wanneer ouders worden gestimuleerd om de kinderen weer in hun eigen netwerk op te vangen. Daarnaast hebben de verschillende kinderopvangpartners de mankracht nodig om de reguliere dagopvang te draaien en krijgen we de bezetting niet meer rond als we langer doorgaan met de nacht- en weekendopvang.

  Lees meer
 • Heuvelland Zuid-Limburg gesloten voor dagtoerisme

  (16-04-2020)

  Vanaf donderdag 9 april is het Heuvelland afgesloten voor dagtoeristen.
  Bestemmingsverkeer is wél nog toegestaan. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg acht deze maatregel noodzakelijk om te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen en op die manier het coronavirus verspreiden. De maatregel duurt in ieder geval tot en met dinsdag 28 april.

  Meer informatie vindt u op de website van de Veiligheidsregio.

  Lees meer
 • Gemeente Simpelveld treft maatregelen ter ondersteuning

  (14-04-2020)

  De impact van het corona-virus op de Nederlandse samenleving is groot.

  Vanuit het rijk zijn  diverse maatregelen genomen om burgers, ondernemers en bedrijven in deze tijd te ondersteunen. In aanvulling hierop neemt de gemeente Simpelveld ook een aantal lokale maatregelen. Burgemeester Richard de Boer: “Onze medewerkers hebben de afgelopen weken hard gewerkt om die maatregelen in gang te zetten. Het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad onderschrijven unaniem het belang ervan. Door de coronacrisis zitten namelijk veel ZZP-ers, bedrijven, stichtingen en verenigingen in financiële nood. Om hen te helpen brengen we diverse kosten niet in rekening. Zoals de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode dat ze niet gebruikt mogen worden. Tegelijkertijd doen we ons uiterste best om rekeningen gericht aan de gemeente sneller uit te betalen. Ook hebben we oog voor kwetsbare personen en gezinnen die onze ondersteuning nodig hebben. Zo hopen wij de nood van veel mensen een beetje te verlichten!”

  De ingangsdatum  van de maatregelen is 15 maart 2020 en de looptijd is gelijk aan de duur van de door de rijksoverheid genomen maatregelen.
   

  Lees meer
 • Financiële ondersteuning voor ondernemers

  (25-03-2020)

  Ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen tijdelijk financiële ondersteuning aanvragen. Deze financiële regeling is sinds maandag 23 maart beschikbaar. Het Zelfstandigenloket van gemeente Maastricht behandelt de aanvragen voor de Kompas-gemeenten.

  Lees meer
 • Buitendienst gemeente draait calamiteitendienst

  (24-03-2020)

  Onze buitendienst doet haar uiterste best om alle meldingen die binnen komen zo goed mogelijk af te handelen. Maar ook zij hebben door het coronavirus te maken met een onderbezetting. Daarom draaien we op dit moment een zogenoemde calamiteitendienst. Dat betekent dat we het hoogstnoodzakelijke eerst afhandelen. Denk daarbij aan rioolverstoppingen, afvalinzameling, ongediertebestrijding, kadaververwijdering en uiteraard calamiteiten die onveilige situaties opleveren.

  We kunnen dus niet garanderen dat we uw melding nu al in behandeling nemen. Het kan ook zijn dat we het afhandelen van uw melding voor een langere tijd moeten uitstellen. Namens onze medewerkers van de buitendienst vragen wij uw begrip hiervoor.

 • Weekmarkt Simpelveld gaat vrijdag 20 maart door

  (18-03-2020)

  De vrijdagmarkt in Simpelveld gaat deze week door. Aanstaande vrijdag kunt u als gebruikelijk bij verschillende marktkramen terecht van 8:30 tot 12:30 uur.
  Hou wel rekening met de richtlijnen: U kunt alleen boodschappen halen. Ter plekke iets nuttigen is niet toegestaan. Vermijd drukte. Zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat. Probeer waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  Volgende week wordt de situatie opnieuw bekeken.

 • Gemeentehuis Simpelveld alleen op afspraak te bezoeken

  (17-03-2020)

  Vanwege het coronavirus neemt gemeente Simpelveld verdergaande maatregelen:
  Vanaf dinsdag 17 maart kunt u in het gemeentehuis alleen nog maar op afspraak terecht voor noodzakelijke producten en diensten die niet kunnen wachten.  Er is dus geen vrije inloop meer (ook niet tijdens de avondopenstelling op woensdagavond). Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel die tot nader orde van kracht is.

  Lees meer
 • Beste inwoners van gemeente Simpelveld,

  (17-03-2020)

  Vorige week donderdag kondigde het kabinet in een persconferentie een aantal aanvullende maatregelen af rondom het Coronavirus. En nauwelijks drie dagen later zijn die maatregelen nog verder verscherpt. Allemaal met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en op die manier onze zorg en hulpverlening in stand te kunnen houden. Daarvoor zijn wij allemaal (17 miljoen Nederlanders, zoals de premier zei) aan zet. Het algemene advies is: zoek elkaar niet op als het niet nodig is. Daarmee voorkomen we verdere verspreiding. Door voorzichtig en terughoudend met kwetsbare groepen, zoals ouderen, om te gaan, voorkom je dat zij in aanraking komen met het virus en ziek worden. Als er minder mensen ziek worden, kunnen we langer de noodzakelijke zorg blijven leveren aan mensen die dat nodig hebben. Die zorg is overigens breed en beperkt zich niet tot alleen de zorgsector. Het gaat ook om zorg door de politie, door de brandweer en door andere sectoren.

  Lees meer
 • Actuele informatie over het coronavirus

  (17-03-2020)

  Wilt u op de hoogte blijven over het coronavirus dan kunt u terecht op de website van
  de GGD Zuid-Limburg www.ggdzl.nl
  het RIVM www.rivm.nl
  of de veiligheidsregio: www.vrzl.nl/calamiteit/

  Lees meer
 • Bericht voor ondernemers van gemeente Simpelveld

  (17-03-2020)

  BENT U ONDERNEMER EN VERKEERT U MOMENTEEL IN FINANCIEEL ZWAAR WEER? Ondernemers uit de Kompas-gemeenten kunnen kosteloos terecht bij 155-Help een bedrijf. Dit hulploket is te bereiken via 088-9990155 of online via www.155.nl. Verder kunt u contact opnemen met de speciale hulplijn die de KvK in het leven heeft geroepen: 0800 21 17.

  Als ondernemer komt er veel op u af. De KvK heeft een speciaal loket geopend om u te ondersteunen:

  Lees meer
 • Coronavirus Brochure

  (17-03-2020) Lees meer
Archief