Coronavirus

Coronavirus

Waar kan ik terecht voor informatie?

- Algemene vragen over het coronavirus: bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: tel. 0800-1351.

Gezondheidsvragen over een situatie in Zuid-Limburg

U kunt 7 dagen per week contact opnemen met het callcenter van de GGD Zuid-Limburg: tel. 088-8805005.  

Raadpleeg ook de websites van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de GGD Zuid-Limburg en van het RIVM Hier is de meest actuele informatie te vinden over het virus, vragen en antwoorden over besmetting en verspreiding en informatie over wat te doen als iemand denkt dat hij/zij, of iemand anders in de omgeving, besmet is.

 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 18 november 2020

  (19-11-2020)

  Vanaf woensdag 18 november 23.59 uur geldt een nieuwe noodverordening in de zestien gemeenten van onze veiligheidsregio. Hierin zijn de maatregelen opgenomen die op dinsdag 17 november tijdens de persconferentie zijn afgekondigd door minister-president Rutte en minister de Jonge. De gedeeltelijke lockdown gaat verder. Op basis van de nieuwe noodverordening wordt gehandhaafd.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Gemeente Simpelveld treft maatregelen ter ondersteuning

  (14-04-2020)

  De impact van het corona-virus op de Nederlandse samenleving is groot.

  Vanuit het rijk zijn  diverse maatregelen genomen om burgers, ondernemers en bedrijven in deze tijd te ondersteunen. In aanvulling hierop neemt de gemeente Simpelveld ook een aantal lokale maatregelen. Burgemeester Richard de Boer: “Onze medewerkers hebben de afgelopen weken hard gewerkt om die maatregelen in gang te zetten. Het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad onderschrijven unaniem het belang ervan. Door de coronacrisis zitten namelijk veel ZZP-ers, bedrijven, stichtingen en verenigingen in financiële nood. Om hen te helpen brengen we diverse kosten niet in rekening. Zoals de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode dat ze niet gebruikt mogen worden. Tegelijkertijd doen we ons uiterste best om rekeningen gericht aan de gemeente sneller uit te betalen. Ook hebben we oog voor kwetsbare personen en gezinnen die onze ondersteuning nodig hebben. Zo hopen wij de nood van veel mensen een beetje te verlichten!”

  De ingangsdatum  van de maatregelen is 15 maart 2020 en de looptijd is gelijk aan de duur van de door de rijksoverheid genomen maatregelen.
   

  Lees meer
 • Financiële ondersteuning voor ondernemers

  (25-03-2020)

  Ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen tijdelijk financiële ondersteuning aanvragen. Het Zelfstandigenloket van gemeente Maastricht behandelt de aanvragen voor de Kompas-gemeenten.

  Lees meer
 • Buitendienst gemeente draait calamiteitendienst

  (24-03-2020)

  Onze buitendienst doet haar uiterste best om alle meldingen die binnen komen zo goed mogelijk af te handelen. Maar ook zij hebben door het coronavirus te maken met een onderbezetting. Daarom draaien we op dit moment een zogenoemde calamiteitendienst. Dat betekent dat we het hoogstnoodzakelijke eerst afhandelen. Denk daarbij aan rioolverstoppingen, afvalinzameling, ongediertebestrijding, kadaververwijdering en uiteraard calamiteiten die onveilige situaties opleveren.

  We kunnen dus niet garanderen dat we uw melding nu al in behandeling nemen. Het kan ook zijn dat we het afhandelen van uw melding voor een langere tijd moeten uitstellen. Namens onze medewerkers van de buitendienst vragen wij uw begrip hiervoor.

 • Gemeentehuis Simpelveld alleen op afspraak te bezoeken

  (17-03-2020)

  Vanwege het coronavirus neemt gemeente Simpelveld verdergaande maatregelen:
  Vanaf dinsdag 17 maart kunt u in het gemeentehuis alleen nog maar op afspraak terecht voor noodzakelijke producten en diensten die niet kunnen wachten.  Er is dus geen vrije inloop meer (ook niet tijdens de avondopenstelling op woensdagavond). Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel die tot nader orde van kracht is.

  Lees meer
Archief