Coronavirus

Coronavirus

Waar kan ik terecht voor informatie?

- Algemene vragen over het coronavirus: bel het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid: tel. 0800-1351.

Gezondheidsvragen over een situatie in Zuid-Limburg

U kunt 7 dagen per week contact opnemen met het callcenter van de GGD Zuid-Limburg: tel. 088-8805005.  

Raadpleeg ook de websites van de Veiligheidsregio Zuid Limburg de GGD Zuid-Limburg en van het RIVM Hier is de meest actuele informatie te vinden over het virus, vragen en antwoorden over besmetting en verspreiding en informatie over wat te doen als iemand denkt dat hij/zij, of iemand anders in de omgeving, besmet is.

 • Noodopvang voor kinderen

  (18-12-2020)

  Sinds woensdag 16 december 2020 zijn scholen en kinderopvang dicht als maatregel tegen het coronavirus.
  Kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie kunnen terecht in een noodopvang. In tegenstelling tot eerder is de noodopvang beperkt tot de reguliere openingstijden van de scholen en kinderopvang. Er is nu dus geen extra nacht- weekend- of 24 uurs-opvang beschikbaar.
  Verder is de noodopvang nu alleen beschikbaar voor de reguliere klanten van de kinderopvang en binnen de reguliere contracturen. Als ouders meer noodopvang willen afnemen dan hun reguliere contracturen, kunnen zij via de reguliere wijze extra opvang aanvragen bij de opvanginstelling.

  Lees meer
 • Wat betekenen de nieuwe corona-maatregelen voor uw bedrijf of vereniging?

  (16-12-2020)
  Vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari is Nederland in de strengste lockdown tot nu toe. Niet-essentiële winkels zijn dicht en de horeca blijft gesloten. De regels roepen veel vragen op. In onderstaande brief leest u wat het voor uw bedrijf betekent. 
  Heeft u vragen over de maatregelen? Neem dan contact op met mevrouw Krewinkel, via het telefoonnummer 045 - 544 83 83 of per e-mail op het e-mailadres: corona@simpelveld.nl.
  Lees meer
 • Ontheffing corona-maatregelen

  (16-12-2020)

  De burgemeester is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen een bedrijf ontheffing te verlenen van de maatregelen vastgesteld in verband met corona of over te gaan tot sluiting van een bedrijf. Meer daarover leest u hieronder.

  Bent u na het lezen van de bijlage, van mening dat u voor ontheffing in aanmerking komt? Vul dan het aanvraagformulier in.

  Lees meer
 • Hulp en steun bij (thuis)quarantainegids

  (02-12-2020)

  Bent u getest en blijkt u besmet te zijn met het coronavirus?
  Dan gaat u 10 dagen in (thuis)quarantaine.
  Dit betekent dat u binnen blijft en geen bezoek ontvangt. Hiermee voorkomt u verspreiding van het coronavirus.
  We begrijpen dat het voor u lastig kan zijn om 10 dagen binnen te moeten blijven.
  Er is steun en hulp beschikbaar in deze periode als u dat nodig heeft. Laat uw directe omgeving weten dat u in quarantaine gaat. Bijvoorbeeld via e-mail of social media.
  Durf om hulp te vragen, bijvoorbeeld van bekenden of familie in de buurt.
  Ook bij onze gemeente kunt u terecht voor hulp. Voor vragen omtrent de quarantainegids neemt contact op met zorgloket@simpelveld.nl.
  Heeft u overige vragen voor de gemeente dan kunt u contact opnemen met het algemene nummer via 045 5448383.

  In de folder van de Rijksoverheid vindt u allerlei informatie en tips. U kunt deze folder hieronder downloaden of kijk op VNG.nl (link

  Lees meer
 • Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 18 november 2020

  (19-11-2020)

  Vanaf woensdag 18 november 23.59 uur geldt een nieuwe noodverordening in de zestien gemeenten van onze veiligheidsregio. Hierin zijn de maatregelen opgenomen die op dinsdag 17 november tijdens de persconferentie zijn afgekondigd door minister-president Rutte en minister de Jonge. De gedeeltelijke lockdown gaat verder. Op basis van de nieuwe noodverordening wordt gehandhaafd.

  Kijk voor meer informatie op www.vrzl.nl

  Lees meer
 • Gemeente Simpelveld treft maatregelen ter ondersteuning

  (14-04-2020)

  De impact van het corona-virus op de Nederlandse samenleving is groot.

  Vanuit het rijk zijn  diverse maatregelen genomen om burgers, ondernemers en bedrijven in deze tijd te ondersteunen. In aanvulling hierop neemt de gemeente Simpelveld ook een aantal lokale maatregelen. Burgemeester Richard de Boer: “Onze medewerkers hebben de afgelopen weken hard gewerkt om die maatregelen in gang te zetten. Het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad onderschrijven unaniem het belang ervan. Door de coronacrisis zitten namelijk veel ZZP-ers, bedrijven, stichtingen en verenigingen in financiële nood. Om hen te helpen brengen we diverse kosten niet in rekening. Zoals de huur voor gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode dat ze niet gebruikt mogen worden. Tegelijkertijd doen we ons uiterste best om rekeningen gericht aan de gemeente sneller uit te betalen. Ook hebben we oog voor kwetsbare personen en gezinnen die onze ondersteuning nodig hebben. Zo hopen wij de nood van veel mensen een beetje te verlichten!”

  De ingangsdatum  van de maatregelen is 15 maart 2020 en de looptijd is gelijk aan de duur van de door de rijksoverheid genomen maatregelen.
   

  Lees meer
 • Financiële ondersteuning voor ondernemers

  (25-03-2020)

  Ondernemers en zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen tijdelijk financiële ondersteuning aanvragen. Het Zelfstandigenloket van gemeente Maastricht behandelt de aanvragen voor de Kompas-gemeenten.

  Lees meer
 • Buitendienst gemeente draait calamiteitendienst

  (24-03-2020)

  Onze buitendienst doet haar uiterste best om alle meldingen die binnen komen zo goed mogelijk af te handelen. Maar ook zij hebben door het coronavirus te maken met een onderbezetting. Daarom draaien we op dit moment een zogenoemde calamiteitendienst. Dat betekent dat we het hoogstnoodzakelijke eerst afhandelen. Denk daarbij aan rioolverstoppingen, afvalinzameling, ongediertebestrijding, kadaververwijdering en uiteraard calamiteiten die onveilige situaties opleveren.

  We kunnen dus niet garanderen dat we uw melding nu al in behandeling nemen. Het kan ook zijn dat we het afhandelen van uw melding voor een langere tijd moeten uitstellen. Namens onze medewerkers van de buitendienst vragen wij uw begrip hiervoor.

 • Gemeentehuis Simpelveld alleen op afspraak te bezoeken

  (17-03-2020)

  Vanwege het coronavirus neemt gemeente Simpelveld verdergaande maatregelen:
  Vanaf dinsdag 17 maart kunt u in het gemeentehuis alleen nog maar op afspraak terecht voor noodzakelijke producten en diensten die niet kunnen wachten.  Er is dus geen vrije inloop meer (ook niet tijdens de avondopenstelling op woensdagavond). Het gaat vooralsnog om een tijdelijke maatregel die tot nader orde van kracht is.

  Lees meer
Archief