Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Algemeen

Een bestemmingsplan regelt hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft bepaalt wat mogelijk is. Zo mag er bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden in gebied met de bestemming 'wonen'. De gemeente is verplicht om bestemmingsplannen vast te stellen. Net als haar inwoners moet ook de gemeente zich aan het bestemmingsplan houden.

Als u van plan bent een huis of een stuk grond te kopen, is het verstandig het bestemmingsplan in te zien. Dan weet u welke bestemming er geldt. U kunt een bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis of (een deel van de bestemmingsplannen) digitaal.

Aanvragen

Hoe kan ik een bestemmingsplan inzien?

Op het gemeentehuis:
Tijdens de openingstijden, kunt u naar het gemeentehuis komen en een bestemmingsplan bekijken.

Digitaal bestemmingsplannen bekijken:

Voorontwerp-bestemmingsplannen

Ontwerp-bestemmingsplannen

Vastgestelde bestemmingsplannen:

Kosten

Aan het inzien van bestemmingsplannen online of aan de balie zijn geen kosten verbonden.