Werk en inkomen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld

 Contactinformatie

Klachten

ISDKOMPAS - De sociale dienst voor drie gemeenten

 Zie ook

Terug naar home

Werk en inkomen

ISD Kompas (Sociale Dienst)


Kompas Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg


 • Werken aan werk

  Iedereen in Nederland is verantwoordelijk voor zijn eigen inkomen. Wie (tijdelijk) geen inkomen heeft kan een uitkering in het kader van de Participatiewet (Pw) aanvragen. Gekoppeld aan deze uitkering ontvangt de werkzoekende hulp bij het zoeken naar werk om de uitkeringsduur zo kort mogelijk te houden. Van iedereen wordt verwacht dat hij participeert in de samenleving. Wie kan werken, moet ook werken. Liefst betaald, en anders vrijwillig. Inwoners van Nuth, Simpelveld en Voerendaal kunnen voor ondersteuning terecht bij ISD Kompas, de intergemeentelijke sociale dienst voor deze drie gemeenten. 

  Informatie voor werkgevers

  ISD kompas coacht en bemiddelt werkzoekenden actief naar de arbeidsmarkt. Onze banenmakelaars investeren in een uitgebreid netwerk in de regio om zowel werkgevers als werkzoekenden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. 

   “We zijn in principe de ogen en oren van werkgevers en werkzoekenden. Zo creëren we matches die anders niet zo snel tot stand zouden zijn gekomen.” 
  Banenmakelaar Alexandra Spierings

  Met deze aanpak hebben wij al veel succesvolle matches gemaakt met als gevolg tevreden werkgevers én werknemers.

  Onze diensten, uw voordelen

  • Kompas beschikt over een gevarieerd aanbod van gemotiveerde werkzoekenden. 
  • Onze coaches en banenmakelaars kennen de kwaliteiten van de werkzoekenden waardoor we in staat zijn een goede match te maken met uw behoeften en vacature(s). 
  • Wij kunnen adviseren op het gebied van:
   • Personeelsbeleid, mobiliteits- en preventievraagstukken.
   • Gewijzigde wet- en regelgeving (bijv. nieuwe flexwet en de Quotumwet)
   • Subsidies en re-integratie instrumenten. 
  • Wij werken samen met regionale partijen waaronder het Werkgevers Service Punt, het UWV, uitzendbureaus en onderwijs. 
  • Onze diensten zijn kosteloos voor u.

  Meer informatie?

  Bel of mail voor een afspraak met onze banenmakelaars: 
  Alexandra Spierings: 06-21230749 / alexandra.spierings@isd-kompas.nl
  Martijn Geers: 06-31907437 / martijn.geers@isd-kompas.nl

  Informatie voor werkzoekenden

  Wanneer u een uitkering van ISD Kompas ontvangt wordt er met u een traject naar werk opgezet. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Hoofddoel hierbij is dat u voldoende verdient om de uitkering te kunnen stoppen. Van ons krijgt u de benodigde ondersteuning bij het vinden van dit werk. U kunt hierbij denken aan trainingen, sollicitatiebegeleiding en banenmakelaars.

  Participeren

  Iedereen met een uitkering moet in het kader van de participatiewet participeren in de samenleving. Heeft u nog geen betaalde baan of verdient u nog niet genoeg om de uitkering te kunnen stoppen? Dan verwachten wij van u dat u onbetaalde werkzaamheden gaat verrichten. Dit kan in de vorm van een werkervaringsplek of participatieplaats zijn. Hierdoor vergroot u uw kansen op betaald werk omdat u o.a. uw CV aanvult, werkervaring opdoet en arbeidsritme opbouwt.

  Bijstand, inkomensondersteuning en schuldhulp

  ISD Kompas verzorgt uw uitkering maar wellicht komt u ook in aanmerking voor andere vormen van inkomensondersteuning. U kunt hierbij denken aan bijzondere bijstand en andere minimaregelingen zoals Extra geld-regeling (EGR), Individuele inkomenstoeslag, Individuele studietoeslag en de Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering. Met uw casemanager kunt u bespreken of u voor een van deze regelingen in aanmerking komt.

  Daarnaast zijn er nog aanvullende regelingen vanuit particuliere initiatieven. Zo kunt u bij de Stichting Leergeld terecht voor eventuele bijdragen voor kinderen van vier tot achttien jaar in de kosten van (buiten)schoolse activiteiten (o.a. schoolreisjes) en vrijetijdsactiviteiten (o.a. sport, muziekles, zwemles). Ook kunt u bij de Stichting Leergeld terecht voor een verjaardagsbox voor kinderen van vier tot achttien jaar. Bij deze verjaardagsbox kunt u denken aan versiering, traktaties voor op school, wat lekkers voor de visite en een mooi cadeau. Bij de Stichting Kledingbank Limburg kunt u terecht voor nieuwe of herbruikbare kleding voor alle leeftijden en bij de Voedselbank Limburg-Zuid kunt u terecht voor een voedselpakket als u onder het bestaansminimum leeft. Ook hier kunt bij vragen terecht bij uw casemanager. 

  U heeft schulden, weet niet hoe u deze kunt regelen en wilt gebruik maken van schuldhulpverlening? Dan kunt u gratis gebruik maken van Algemeen Maatschappelijk Werk. Ook kunt contact opnemen met uw casemanager. 
   
  Wilt u uit de geldzorgen komen, beter kunnen rondkomen met uw geld of heeft u ruimte om te sparen en wilt u weten wat slim is? Maak dan gebruik van de geldplannen welke gemeente Simpelveld samen met Kompas en het Nibud beschikbaar stelt. Meer informatie op isd-kompas.startpuntgeldzaken.nl

  Wenst u meer informatie? Bel 14 045 of stuur een email naar info@simpelveld.nl. Onze consulenten hebben dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur spreekuur, dan kunt u terecht met al uw vragen of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.

Archief