Kinderopvang

Kinderopvang

Algemeen

In Nederland kennen we drie vormen van kinderopvang:

  • Kinderdagverblijven
  • Buitenschoolse opvang
  • Gastouderopvang

Daarnaast kunnen ouders gebruik maken van een peuterspeelzaal.
Op rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de verschillende vormen van kinderopvang en peuterspeelzalen

Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureau’s en gastouders in Simpelveld die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang worden in een landelijk register (LRK) geregistreerd. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderdagopvang die geregistreerd staat in dat Landelijk Register Kinderopvang.
Meer informatie over geregistreerde kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureau’s en gastouders in Simpelveld kunt u vinden op landelijkregisterkinderopvang.nl.

In de gemeente zijn twee geregistreerde kindercentra gevestigd:

Kinderdagverblijf Koekeloere:
Scheelenstraat 98 te Simpelveld
Aanbod: dagopvang en buitenschoolse opvang.

Kindercentrum Jij en Ik (Bredeschool Bocholtz),
Wijngracht 11a te Bocholtz
Aanbod: dagopvang en buitenschoolse opvang.

Toetsen kwaliteit Kinderopvang

Het toetsen van de kwaliteit Kinderopvang valt onder taken van de gemeente. De GGD Zuid-Limburg voert in opdracht van de gemeente deze toetsing uit.

Kinderopvangtoeslag
Ouders die werken kunnen voor een bijdrage in de kosten van kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) terecht bij de Belastingdienst. Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.belastingdienst.nl of bij uw kinderopvanginstelling.

Gemeentelijke bijdrage kinderopvang.
Ouders die niet werken hebben in sommige situaties de mogelijkheid bij de gemeente een bijdrage in de kosten te krijgen .

Wanneer kom ik in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage?

  • U ontvangt een uitkering op grond van de Wet,Werk en Bijstand, Algemene nabestaandenwet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en u volgt een reïntegratietraject
  • U volgt een verplicht inburgeringtraject
  • U studeert aan een onderwijsinstelling en ontvangt geen inkomen uit stage of (bij)baan