Automatische afschrijving voor de gemeentelijke én waterschapsbelastingen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht

BsGW - Gemeenschapelijke Belastingdienst
Tarieven/leges en heffingen Simpelveld

 Zie ook

Terug naar home

Automatische afschrijving voor de gemeentelijke én waterschapsbelastingen

Vanaf 2014 ontvangt u de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen gecombineerd op één biljet van BsGW. Het totaalbedrag op het aanslagbiljet is een optelsom van twee belastingen. Dit betekent dus niet automatisch dat de belastingen zijn verhoogd. 

Het betalen van de belastingen kan op meerdere manieren. Het gemakkelijkste is automatische incasso. Heeft u de gemeente eerder al gemachtigd voor de automatische incasso van belastinggelden? Of heeft u eerder al een machtiging afgegeven voor de waterschapsbelasting? Dan maakt BsGW het gemakkelijk voor u en neemt deze machtiging over voor het nieuwe aanslagbiljet. Omdat beide belastingenaanslagen op één aanslagbiljet staan, is automatische incasso van slechts één van beide belastingen niet meer mogelijk.

U kunt deze machtiging altijd weer intrekken. Dat kan gemakkelijk via uw persoonlijke pagina op BsGW.nl of via de telefoon (088-8420420). Een wijzigings-/intrekkingskaart is ook verkrijgbaar bij uw bankkantoor of bij het postagentschap in uw buurt.

Kiest u niet voor de mogelijkheid van automatische afschrijving, dan dient u zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de aanslagen in twee termijnen binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag.