Gemeentelijke belastingen

Adres
Markt 1
6369 AH Simpelveld

•  Openingstijden
•  Over Simpelveld
 

Contactinformatie

Doe een klacht

BsGW - Gemeenschapelijke Belastingdienst
Tarieven/leges en heffingen Simpelveld

 Zie ook

Terug naar home

Gemeentelijke belastingen

  • Afhandeling belastingzaken uit 2013 en eerder

    Vanaf 2014 ontvangt u de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen gecombineerd op één biljet van BsGW. Alle lopende belastingzaken uit 2013 en eerder worden vanaf 2014 eveneens uitgevoerd door BsGW, maar dan in een afzonderlijk project en met een apart telefoonnummer.  Heeft u vragen over uw aanslag van 2013 of eerder, of over andere belastingzaken uit voorgaande jaren, bel dan 088-8420 395. Dit telefoonnummer is alleen van toepassing voor vragen over belastingzaken 2013 of eerder!

    In het gebouw van de GBRD vindt vanaf 2014 geen persoonlijke dienstverlening meer plaats.

  • DIFTAR-aanslag 2013 op apart biljet

    Vanaf 2012 ontving u de DIFTAR-afrekening gecombineerd op het aanslagbiljet. In januari 2014 zal de DIFTAR-afrekening 2013 eenmalig op een apart biljet aan u worden toegezonden. DIFTAR 2013 heeft betrekking op de dagen in 2013 waarop u de containers of huisvuilzakken heeft aangeboden en het aantal aanbiedingen/ledigingen.

    Vanaf 2015 zal de DIFTAR-afrekening weer gecombineerd worden op het aanslagbiljet, samen met de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen.