Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligersverzekering

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Simpelveld waardeert het dat mensen zich als vrijwilliger inzetten voor hun medemens of een organisatie. Daarom heeft de gemeente Simpelveld een vrijwilligersverzekering afgesloten.

De verzekering is van toepassing op iedereen die vrijwilligerswerk verricht binnen de gemeente Simpelveld. Ze is ook van toepassing op inwoners van de gemeente Simpelveld die binnen een andere gemeente vrijwilligerswerk doen, maar waar die andere gemeente geen vrijwilligersverzekering heeft afgesloten.
U hoeft zich niet aan te melden, iedereen die vrijwilligerswerk doet is verzekerd.

Wat is een vrijwilliger?

Voor de verzekering wordt verstaan onder een vrijwilliger ‘degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’.
Naast vrijwilligers vallen ook mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs onder de verzekering.

Voorbeeld

Om aan te geven wanneer u wel en niet een beroep kunt doen op deze verzekering een voorbeeld. Stel u bent speler binnen een voetbalelftal. Op het moment dat u als speler deelneemt aan de wedstrijd ben u actief als lid. Leidt u deze wedstrijd als scheidsrechter dan verricht u vrijwilligerswerk.

Attentiepunt voor verenigingen

Uit dit voorbeeld blijkt dus duidelijk dat het niet verstandig is om als vereniging de aansprakelijkheidsverzekering op te zeggen. De vrijwilligersverzekering is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

Schade?

Heeft u schade als vrijwilliger? Vul dan het schade aangifteformulier VNG VrijwilligersPolis in en stuur dat naar info@simpelveld.nl. Uiteraard kunt u het formulier ook printen en opsturen naar (postzegel is niet nodig) gemeente Simpelveld, Antwoordnummer 10402, 6369 WV Simpelveld. Of als u in de gelegenheid bent afgeven op het gemeentehuis.

Informatie

Bel 14 045 of mail naar info@simpelveld.nl. U kunt natuurlijk ook gewoon binnen lopen tijdens de gebruikelijke openingstijden.