Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Let op! U kunt alleen een verhuizing doorgeven binnen en naar deze gemeente.

Gaat u verhuizen naar een nieuw adres in de gemeente Simpelveld? Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 28 dagen voor de datum van verhuizing.

Vertrekt  u naar een andere gemeente in Nederland? Meldt uw nieuwe adres dan bij die gemeente.
 
Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek persoonlijk doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Kwam u bij uw vertrekgemeente in aanmerking voor gemeentelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld
WMO, leerlingenvervoer of jeugdzorg, dan dient u dit in de gemeente Simpelveld opnieuw aan te vragen.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering,  gemeentelijke belastingen of uitkering

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

Doorgeven verhuizing ?

U kunt uw verhuizing persoonlijk, digitaal of schriftelijk doorgeven.

Aan de balie:

> Dit moet u meenemen

 • Uw geldig legitimatiebewijs.
 • Koop- of huurcontract

Gaat u bij iemand inwonen of met iemand samenwonen? Lever dan onderstaande documenten in:

Via deze website:

Logo DigiD   Direct online aangeven met DigiD (gratis)

Per post:

Download onderstaand formulier, uitprinten, formulier invullen - inclusief een kopie van uw identiteitsbewijs en koop- of huurcontract - opsturen naar (postzegel is niet nodig) gemeente Simpelveld, Antwoordnummer 10402, 6369 WV Simpelveld. Mailen mag ook: info@simpelveld.nl 
Let op! Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Doet u dit niet, dan passen wij uw adresgegevens niet aan.

Wilt u meer informatie? Bel 045-5448383 of stuur een email naar info@simpelveld.nl.

U vindt hier informatie over: "Digitaal aanvragen"

Digitaal aanvragen

DigiDU hebt een DigiD inlogcode nodig om u online te legitimeren.
Bestel het product digitaal. Klik op de onderstaande link (gratis):

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Digitaal doorgeven

 • uw DigiD inlogcode

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Mag ik wel of geen briefadres

U komt in aanmerking voor een briefadres als :

 • U niet (langer) beschikt over een woonadres;
 • U verblijft in een instelling voor gezondheidszorg (b.v. verpleeghuis);
 • U verblijft in een instelling op het gebied van kinderbescherming;
 • U verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis/huis van bewaring)..
U vindt hier informatie over: "Wat kost het"

Wat kost het

Een verhuizing doorgeven is gratis.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het"

Hoe lang duurt het

De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.