Trouwen

Trouwen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Trouwen

Trouwen en geregistreerd partnerschap

Wilt u gaan trouwen of een partnerschap laten registreren? Meld uw voornemen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. Doe de melding (ondertrouw) op z’n vroegst een half jaar voor uw grote dag. U heeft de tijd tot uiterlijk veertien dagen van te voren.

Aangifte huwelijk-partnerschapsregistratie

De relatievormen huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn juridisch gezien nagenoeg identiek. Wie in Nederland wilt trouwen/partneren moet eerst een melding doen bij de ambtenaar burgerlijke stand waar de ceremonie plaats vindt. Er zullen eventueel diverse stukken moeten worden ingeleverd.

Procedure huwelijksaangifte

Als u wilt trouwen of uw partnerschap wilt laten registreren, doet u dit middels een “schriftelijke” melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap’ bij de gemeente waar het huwelijk/partnerschap wordt voltrokken/geregistreerd. Eventuele  aanpassing van het naamgebruik na de huwelijksvoltrekking en eventuele adreswijzigingen moet u doorgeven in de gemeente waar u woont.

Sluiting huwelijk-partnerschapsregistratie

Een huwelijk komt tot stand door een wederzijdse verklaring ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand (het zogenoemde Ja-woord). Een partnerschap komt tot stand door het ondertekenen van de akte van geregistreerd partnerschap.

Trouwambtenaren

Een Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand, ook wel Babs genoemd, is degene die namens de gemeente huwelijken voltrekt of partnerschappen registreert. De afdeling Burgerzaken wijst een trouwambtenaar toe, maar u mag ook zelf een voorkeur uitspreken.

U moet dit 6 weken voor het huwelijk aan ons doorgeven. Ongeveer twee weken voor de geplande trouwdatum neemt een Babs contact met u op om een kennismakingsgesprek te plannen.

De Babsen in Simpelveld zijn de heer Ron Schiffelers en mevrouw José Nass-Vaessen.

Automatisch gemeenschap van goederen verandert per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

Een melding van het huwelijk/partnerschap bij de ambtenaar van de burgerlijke stand gaat vooraf aan het huwelijk/de partnerschapregistratie en werkt als volgt:

  • Uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen/partnerschap laat registreren, doet u een melding bij de gemeente waar het huwelijk/ partnerschap plaatsvindt. U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum uw melding doen.
  • Bij de melding geeft u als bruidspaar in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
  • Het meldingsformulier voor een huwelijk of partnerschap is  in de gemeente Simpelveld  op dit moment helaas nog niet digitaal beschikbaar. Het meldingsformulier kunt u persoonlijk bij de balie laten invullen.
  • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval één van u de Nederlandse nationaliteit? U doet dan de aangifte in gemeente Den Haag.

Dit moet u meenemen:

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u  moet aanleveren. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al (zoals de inschrijving basisregistratie personen of uw geboorteakte). Als u in Nederland bent geboren en vanaf uw geboorte in Nederland woont, hoeft u geen uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie personen en geen afschrift van uw geboorteakte te overleggen.

In de volgende gevallen vragen wij wel om aanvullende documenten:

  • U bent in het buitenland geboren
  • U bent in het buitenland gehuwd (geweest)
  • U heeft lange tijd in het buitenland gewoond
  • U bezit niet de Nederlandse nationaliteit

Bij het maken van een afspraak voor de aangifte hoort u welke papieren u mee moet nemen. Dit is afhankelijk van uw situatie. Kijk ook bij Regels voor huwelijk of partnerschap

Datum reserveren of aanvullende vragen?

Bel 045-5448383 of stuur een email naar info@simpelveld.nl.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte, als u in het buitenland heeft gewoond.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het"

Wat kost het

Weekdagen en in het weekend € 218,00;
m.u.v. Dinsdag- en donderdagmorgen om 10.00 is gratis.
Trouwboekje € 43,60
Omzetting partnerschap in huwelijk als baliehandeling buiten de kosteloze tijdstippen € 20,00