Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.
U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

U dient de standplaatsvergunning schriftelijk bij de gemeente aan te vragen via het aanvraagformulier. Hiervoor zijn de 'Nadere regels standplaatsen 2018' vastgesteld waarin beperkingen worden gesteld, die onder andere betrekking hebben op het aantal locaties die in aanmerking komen voor een standplaats, de verdelingsprocedure en de toetsingscriteria van een aanvraag. Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast kan de gemeente een vergoeding vragen voor het gebruik van openbare ruimte (parkeerplaats, trottoir enzovoort).

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Een verklaring waaruit blijkt:

  • Op welke plaats u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning (met situatietekening).
  • Op welke dag of dagdeel u gebruik wilt maken van de standplaatsvergunning.
  • Met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.

Vergeet ook niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het"

Wat kost het

Zie legesverordening op de website van overheid.nl

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het"

Hoe lang duurt het

Voor het innemen van een standplaats op een dag- of weekmarkt of een tijdelijke markt gelden andere regels. Hiervoor hebt u een marktvergunning nodig. Vraag hierover meer informatie bij de gemeente.

Voor het verkopen van goederen op straat of huis aan huis hebt u een ventvergunning nodig. De ventvergunning is bedoeld voor verkoop van goederen waarvoor geen standplaatsvergunning of marktvergunning vereist is. Kenmerkend voor het venten is dat de venter de goederen of diensten steeds op een andere plaats aanbiedt.

U vindt hier informatie over: "Openbare documenten"

Openbare documenten