Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De omgevingsvergunning bundelt 25 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu. Geen verschillende vergunningen meer bij diverse loketten van de gemeente, maar één vergunning voor al uw plannen. Er is nu nog maar één aanvraag en procedure voor uw bouwplannen nodig. Bovendien volgt er één besluit op uw aanvraag en geldt er één beroepsprocedure voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening.

Heb ik een vergunning nodig of niet?
Via het omgevingsloket kunt u de vergunningcheck doen om te bepalen of u voor uw plan een vergunning nodig heeft.

Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

  • een vergunning nodig heeft;
  • geen vergunning nodig heeft, maar wel meldingsplichtig bent;
  • geen vergunning nodig heeft.

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente.
Bel 045 544 8383 of mail info@simpelveld.nl
 

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

Het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning kunt u vinden op het omgevingsloket of aanvragen bij de gemeente, persoonlijk of via Email info@simpelveld.nl. Op het Omgevingsloket online leest u ook welke gegevens u bij uw aanvraag moet aanleveren, zoals bouwtekeningen en sterkteberekeningen. Als na inlevering nog stukken ontbreken, hoort u dat van de gemeente.

Publicatie en goedkeuring omgevingsvergunning
Na uw aanvraag publiceert de gemeente deze op de gemeentelijke website en in een huis-aan-huisblad. Vervolgens toetst de gemeente uw bouwplan en laat u weten of u een vergunning krijgt.
 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het"

Wat kost het

Een overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning staat in de actuele Legesverordening.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het"

Hoe lang duurt het

Bij een omgevingsvergunning voor bouwen moet de gemeente binnen 8 weken laten weten of u toestemming heeft om te bouwen of niet. De termijn kan eenmaal worden verlengd met 6 weken. De termijn start de dag nadat de gemeente de aanvraag ontvangt.
Als u in de omgevingsvergunning ook andere activiteiten dan bouwen hebt opgenomen, dan moet de gemeente soms een uitgebreidere procedure voeren. Voor deze uitgebreide procedure heeft de gemeente een behandeltijd van 6 maanden. De gemeente geeft in het ‘bericht van ontvangst’ altijd aan welke procedure op uw aanvraag van toepassing is.

Geen reactie van de gemeente
Als de gemeente niet binnen de officiële behandelingstermijn reageert, mag u de aangevraagde vergunning als verleend beschouwen. Dit is een vergunning 'van rechtswege'. Let op: Dit geldt niet voor bouwplannen waarvoor de uitgebreide procedure van 6 maanden geldt. Informeer dus altijd naar de status van uw aanvraag voordat u met bouwen start. Houd er ook rekening mee dat belanghebbenden (zoals buren) gedurende 6 weken bezwaar kunnen maken tegen uw vergunning.