Gemeentearchief

Gemeentearchief

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Misschien kan het gemeentearchief uw vraag beantwoorden. Ook als u informatie nodig hebt voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente kunt u de gewenste gegevens misschien vinden in het gemeentearchief.

  • Archieven Gemeente Simpelveld
  • Historische archieven Simpelveld en Bocholtz
Archieven Gemeente Simpelveld
Voordat archieven openbaar worden en overgedragen aan onze archiefbewaarplaats Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis aan de Coriovallumstraat 9 in Heerlen, moeten ze 20 jaar of ouder zijn. In sommige gevallen zoals bij persoonsgegevens duurt het om privacy redenen wel 100 jaar of langer voordat ze openbaar worden. We spreken dan van historische archieven. Tot het zover is moeten de stukken natuurlijk goed beheerd en bewaard blijven. De historie begint dus al vandaag. Bij iedere brief ontvangen (per post, email of webformulier) of gemaakt door de gemeente Simpelveld gaat het om een archiefstuk.
Hoe hier mee omgegaan wordt is wettelijk vastgelegd. De geldende wet- en regelgeving bestaat uit de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling 2010. De nadere uitwerking van de zorg en het beheer van archiefbescheiden van de gemeente Simpelveld wordt geregeld in de Archiefverordening gemeente Simpelveld 2013.

In het “besluit informatiebeheer gemeente Simpelveld 2013” wordt de aanwijzing en het beheer van de archiefbewaarplaats geregeld evenals de omgang en het beheer van alle documenten.

Alle wet- en regelgeving is niet alleen van toepassing op papieren documenten, maar ook op moderne digitale bestanden zoals bv. E-mails en systemen.

     PDF  Archiefverordening 2013
     PDF  Besluit Informatiebeheer gemeente Simpelveld

Historische archieven Simpelveld en Bocholtz

Vanaf 2004 zijn de historische archieven ondergebracht in de archiefdepots van het stadsarchief Heerlen. Het betreft de archieven van de voormalige gemeente Simpelveld (1795–1941) en de voormalige gemeente Bocholtz (1794–1940). 

Met ingang van 7 juni 2007 zijn ook de archieven van de voormalige gemeenten Simpelveld en de voormalige gemeente Bocholtz uit de vervolgperiode tot 1982, inclusief de bouwvergunningen en de openbare registers van de burgerlijke stand overgedragen aan het stadsarchief Heerlen. De archieven zijn geïnventariseerd en voor een breed publiek toegankelijk voor historisch onderzoek.  Alle inventarissen zijn 24 uur per dag te raadplegen op internet via www.rijckheyt.nl.

Het stadsarchief Heerlen is uitgegroeid tot een archiefdienst waar de historische archieven en collecties van de gemeenten Heerlen, Nuth, Simpelveld, Voerendaal, Gulpen-Wittem en Brunssum worden beheerd en beschikbaar gesteld. Het cultuurhistorisch erfgoed van deze gemeenten, is daarmee beschikbaar op één centrale plaats. De naam van het stadsarchief Heerlen is dan ook gewijzigd in “Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis”. Rijckheyt is middelnederlands (de taal in de 16e eeuw) voor “schat, schatkamer”.

De archieven, bibliotheek en collecties van Rijckheyt kunnen geraadpleegd worden door de studiezaal te bezoeken. Het bezoekadres is Coriovallumstraat 9 in Heerlen, waar ook het Thermen museum is gehuisvest.

De openingstijden zijn van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur en, met uitzondering van de maanden juli en augustus, ook op zaterdag van 12.00 – 16.00 uur.

Een bezoek aan de website www.rijckheyt.nl biedt naast een overzicht van de toegangen op archieven, bibliotheek en documentaire collecties ook informatie over openingstijden, tarieven, producten van de archiefwinkel et cetera. Tevens kunt u hier inhoudelijke achtergrondinformatie aantreffen, gegevens over bidprentjes en een digitale fotocollectie.

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

Voor het raadplegen van het Gemeentearchief dient u meestal vooraf een afspraak te maken met de gemeentelijk archivaris. U kunt ook een schriftelijk verzoek tot raadpleging van het archief indienen. Met de gegevens die u opgeeft, gaat de gemeente of het gemeentelijk archief aan de slag. Als het niet mogelijk is gegevens te verstrekken in verband met privacyregels, stopt de informatie. Hierbij gaat het vaak om recente gegevens.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Indien u zelf in het archief wilt zoeken, hoeft u niets mee te brengen. Wanneer u schriftelijk een verzoek indient, maak uw verzoek dan zo compleet mogelijk en geef duidelijk aan welke informatie u wilt inzien.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het"

Hoe lang duurt het

Wat is een Gemeentearchief?

Het Gemeentearchief is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord, waarin zowel geschreven stukken als kaarten, foto's en krantenknipsels worden bewaard.

Over het algemeen dateren de eerste akten van de burgerlijke stand uit 1811 en de oudste bevolkingsregisters uit 1850. Vaak is slechts een klein deel hiervan te vinden in het gemeentelijk archief. Voor gegevens ouder dan 20 jaar kunt u het beste terecht bij het streekarchief of een Regionaal Historisch Centrum (RHC) in uw provincie.