Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u alcohol verkopen en/of schenken in het openbaar, dan hebt u een drank- en horecavergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Aanvragen"

Aanvragen

Een drank- en horecavergunning moet u aanvragen bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar het horeca- of slijterijbedrijf zich bevindt. Daartoe moet u een speciaal door de minister van VWS aangewezen formulier gebruiken. De aanvraagformulieren kunt u krijgen bij het gemeenteloket.

U dient in het kader van de Drank- en Horecawet een (nieuwe) vergunning aan te vragen indien u:

  • een (horeca)zaak wilt starten;
  • als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard alcoholhoudende drank wil gaan schenken;
  • de in de bestaande vergunning genoemde 'leidinggevende' wijzigt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

U hebt de volgende documenten nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
  • Een verklaring van Sociale Hygiëne betreffende alle leidinggevenden.
  • Gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
  • Indien van toepassing de arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn. De gemeente haalt de benodigde gegevens van de Kamer van Koophandel uit het Handelsregister online.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het"

Wat kost het

Drank en Horeca vergunning: € 64,30. Exploitatievergunning € 10,60