Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

De uitvoering van dit product is in handen van de Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Voor meer informatie klik hier voor het betreffende onderwerp.

U vindt hier informatie over: "Lokale regelgeving"

Lokale regelgeving

  • Gemeentelijke Belastingverordening