Ledigingen inzien

Ledigingen inzien

Op de website van Rd4 kunt u via Mijn Rd4 inloggen om uw persoonlijke afvalgegevens in te zien:

  • het aantal afvalaanbiedingen (container of ondergronds) in het aangegeven jaar,
  • de uitgezette inzamelmiddelen zoals containers en afvalpas.