Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Simpelveld wil dat iedereen de informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruikersvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in Europese standaard voor digitale toegankelijkheid (EN 301 549/WCAG 2.1) en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidslabel

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Simpelveld. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

De toegankelijkheidsverklaring voor www.simpelveld.nl is opgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in het meest recente onderzoeksrapport.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?

Wij werken aan toegankelijkheid door:

  • Interne controle vóór publicatie: onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Kennis medewerkers: onze redactie medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Samen met de bouwer van de website lossen we de gevonden fouten op.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@simpelveld.nl.