Ondernemen in Simpelveld

Ondernemen in Simpelveld


Bericht voor ondernemers van gemeente Simpelveld

“Aanvragen tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

De ‘Tozo 3’ loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Tozo 3 vraagt u aan bij ISD Kompas
U vraagt deze niet meer aan bij het Zelfstandigenloket.

Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat Tozo 3 ook uit een een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud en een mogelijkheid om bedrijfskapitaal te lenen (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk).”

Als ondernemer komt er veel op u af. De KvK heeft een speciaal loket geopend om u te ondersteunen:

Flyer Noodpakket voor banen en economie.


Gemeente Simpelveld heeft een bedrijfscontactfunctionaris in dienst.
De bedrijfscontactfunctionaris is het aanspreekpunt voor de ondernemer. Hij maakt u wegwijs in de vele procedures en vergunningen waar u mee te maken krijgt bij de start, uitbreiding en het ondernemen van uw bedrijf.

Rol van de bedrijfscontactfunctionaris

  • Vraagbaak en aanspreekpunt zijn voor ondernemers. Dit betekent dat de contactfunctionaris algemeen op de hoogte is van gemeentelijk beleid, procedures, (wettelijke) regelingen, vergunningverlening etc. Bij specifieke vragen wordt doorverwezen naar de vakafdeling.
  • Periodiek overleg met ondernemersverenigingen.
  • Oplossingen (laten) zoeken voor individuele problemen/belangen (o.a. bedrijfsuitbreidingen, vervangende bedrijfslocaties zoeken, wijziging van bestemmingsplannen, bouw- en milieuvergunningen).
  • Kennismakingsbezoeken brengen aan ondernemers.
  • Signalen uit bedrijfsleven oppikken en uitzetten in gemeentelijke organisatie.

De bedrijfscontactfunctionaris kan niet altijd kant en klare oplossingen bieden voor problemen of knelpunten. Hij bemoeit zich ook niet met de inhoudelijke aspecten van de besluitvorming. Waar de ondernemer zich aan moet houden of waar hij of zij recht op heeft, wordt uiteindelijk bepaald door het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of in sommige gevallen door een andere verantwoordelijke instantie, bijvoorbeeld de Provincie of het Rijk.

Contact

Wilt u weten of de bedrijfscontactfunctionaris iets voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan op maandag of donderdag telefonisch contact op om een afspraak te maken: tel. 045-54 48 383. Een ondernemer kan verzekerd zijn van een vertrouwelijke behandeling als hij bij de bedrijfscontactpersoon aanklopt.

Martijn Mevis
Tel. (045) 54 48 383
E-mail: m.mevis@simpelveld.nl
Bereikbaar op maandag en donderdag

Kijk voor meer informatie ook op www.antwoordvoorbedrijven.nl

De Nota Lokaal Economisch Beleid 2015-2018

Nieuw digitaal nachtregister

Toeristische ondernemers die overnachtingen aanbieden, bijvoorbeeld in een hotel, bed & breakfast, recreatiewoning of een camping, moeten een nachtregister bijhouden. Dat is volgens de wet verplicht. Het nachtregister geeft inzicht in wie zich binnen de gemeente bevindt. Eén van de doelen van het nachtregister is dat hulpdiensten beter hun werk kunnen doen bij een ramp. Als er bijvoorbeeld brand is, kan de brandweer snel zien wie er op locatie aanwezig is. Ook kan het nachtregister een afschrikkende werking hebben op criminelen. 
Gemeente Simpelveld werkt al jaren met een digitaal nachtregister. Vanaf 1 oktober 2021 gaan we met een nieuw systeem werken dat gebruiksvriendelijker is voor onze ondernemers. Het digitale nachtregister is gratis. 

U kunt zich aanmelden via onderstaande link:

https://simpelveld.nachtregister.app/register

Vervolgens vult u uw gegevens in en klikt op ‘registreren’. Na de goedkeuring ontvangt u van ons een bericht. Nadat we uw gegevens verwerkt hebben kunt u aan de slag met het nieuwe digitale nachtregister.

VEELGESTELDE VRAGEN:

U kunt hier een PDF downloaden met een overzicht van alle veelgestelde vragen over het nieuwe digitale nachtregister