Ondernemen in Simpelveld

Ondernemen in Simpelveld


Bericht voor ondernemers van gemeente Simpelveld

“Aanvragen tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

De ‘Tozo 3’ loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Tozo 3 vraagt u aan bij ISD Kompas
U vraagt deze niet meer aan bij het Zelfstandigenloket.

Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat Tozo 3 ook uit een een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud en een mogelijkheid om bedrijfskapitaal te lenen (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk).”

Als ondernemer komt er veel op u af. De KvK heeft een speciaal loket geopend om u te ondersteunen:

Flyer Noodpakket voor banen en economie.


Gemeente Simpelveld heeft een bedrijfscontactfunctionaris in dienst.
De bedrijfscontactfunctionaris is het aanspreekpunt voor de ondernemer. Hij maakt u wegwijs in de vele procedures en vergunningen waar u mee te maken krijgt bij de start, uitbreiding en het ondernemen van uw bedrijf.

Rol van de bedrijfscontactfunctionaris

  • Vraagbaak en aanspreekpunt zijn voor ondernemers. Dit betekent dat de contactfunctionaris algemeen op de hoogte is van gemeentelijk beleid, procedures, (wettelijke) regelingen, vergunningverlening etc. Bij specifieke vragen wordt doorverwezen naar de vakafdeling.
  • Periodiek overleg met ondernemersverenigingen.
  • Oplossingen (laten) zoeken voor individuele problemen/belangen (o.a. bedrijfsuitbreidingen, vervangende bedrijfslocaties zoeken, wijziging van bestemmingsplannen, bouw- en milieuvergunningen).
  • Kennismakingsbezoeken brengen aan ondernemers.
  • Signalen uit bedrijfsleven oppikken en uitzetten in gemeentelijke organisatie.

De bedrijfscontactfunctionaris kan niet altijd kant en klare oplossingen bieden voor problemen of knelpunten. Hij bemoeit zich ook niet met de inhoudelijke aspecten van de besluitvorming. Waar de ondernemer zich aan moet houden of waar hij of zij recht op heeft, wordt uiteindelijk bepaald door het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of in sommige gevallen door een andere verantwoordelijke instantie, bijvoorbeeld de Provincie of het Rijk.

Contact

Wilt u weten of de bedrijfscontactfunctionaris iets voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan op maandag of donderdag telefonisch contact op om een afspraak te maken: tel. 045-54 48 383. Een ondernemer kan verzekerd zijn van een vertrouwelijke behandeling als hij bij de bedrijfscontactpersoon aanklopt.

Martijn Mevis
Tel. (045) 54 48 383
E-mail: m.mevis@simpelveld.nl
Bereikbaar op maandag en donderdag

Kijk voor meer informatie ook op www.antwoordvoorbedrijven.nl

De Nota Lokaal Economisch Beleid 2015-2018

Nieuw digitaal nachtregister

Toeristische ondernemers die overnachtingen aanbieden, bijvoorbeeld in een hotel, bed & breakfast, recreatiewoning of een camping, moeten een nachtregister bijhouden. Dat is volgens de wet verplicht. Het nachtregister geeft inzicht in wie zich binnen de gemeente bevindt. Eén van de doelen van het nachtregister is dat hulpdiensten beter hun werk kunnen doen bij een ramp. Als er bijvoorbeeld brand is, kan de brandweer snel zien wie er op locatie aanwezig is. Ook kan het nachtregister een afschrikkende werking hebben op criminelen. 
Gemeente Simpelveld werkt al jaren met een digitaal nachtregister. Vanaf 1 oktober 2021 gaan we met een nieuw systeem werken dat gebruiksvriendelijker is voor onze ondernemers. Het digitale nachtregister is gratis. 

U kunt zich aanmelden via onderstaande link:

https://simpelveld.nachtregister.app/register

Vervolgens vult u uw gegevens in en klikt op ‘registreren’. Na de goedkeuring ontvangt u van ons een bericht. Nadat we uw gegevens verwerkt hebben kunt u aan de slag met het nieuwe digitale nachtregister.

VEELGESTELDE VRAGEN:

Is het digitale nachtregister verplicht?

Ja, het Wetboek van Strafrecht en de Verordening Openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente Simpelveld (VOV) bevat de verplichting tot het bijhouden van een nachtregister door degene die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen. Voor logiesverstrekkende ondernemers in gemeente Simpelveld  is het daarmee verplicht om nachtverblijf registreren in het vernieuwde digitale nachtregister. Dit is door het college van B&W van gemeente Simpelveld besloten.  

Moeten ondernemers ervoor betalen?

Nee, de gemeente biedt deze dienst kosteloos aan ondernemers aan.

Waarom overgaan tot een nieuwe digitaal nachtregister?

In gemeente Simpelveld  werd voorheen op verschillende manieren geregistreerd. Dit was niet duidelijk voor ondernemers, maar ook niet voor de gemeente en de BsGW (Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen). Het nieuwe digitale nachtregister voldoet aan de strengere Europese regelgeving en privacyregels en is gebruiksvriendelijker. U kunt in eigen beheer meer regelen.

Waarom is het belangrijk om een digitaal nachtregister bij te houden?

De controle op de naleving van het nachtregister is een belangrijke wettelijke taak van de gemeente. De gemeente dient namelijk te weten wie, waar verblijft. Dit kan belangrijk zijn in geval van bijvoorbeeld een ramp of voor de aanhouding van door de politie gezochte personen. Ook wordt het nachtregister gebruikt voor controle en afdracht van de toeristenbelasting.
U maakt gebruik van een eigen reserveringssysteem. Moet u nu twee systemen bijhouden?
Momenteel werkt X-Com, de beheerder van het digitale nachtregister, aan een wijze om informatie te importeren in het nieuwe nachtregister. Hiermee kunnen ondernemers wellicht gegevens uit het eigen systeem importeren in het systeem van het nieuwe digitale nachtregister. Wanneer dit gerealiseerd is, informeren wij ondernemers hierover via de gemeentelijke internetpagina. Het is echter ook mogelijk om een directe koppeling tussen X-com en u als ondernemer te laten maken. Dit gaat echter buiten de gemeente om. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met X-com via nachtregister@simpelveld.nl om de mogelijkheden te bekijken. Eventuele kosten voor een dergelijke directe koppeling zijn voor de ondernemer.

Wat zijn de voordelen van een digitaal nachtregister?

- Géén kosten voor ondernemers (kosteloos beschikbaar via de gemeentelijke internetpagina);
- De handhaver/Boa is geïnformeerd en hoeft dus minder lang ter plaatse te zijn;
- Eén systeem voor eenieder en minder fraudegevoelig;
- Overzichtelijk, altijd benaderbaar bij een ramp;
- Actuele en juiste overnachtingscijfers beschikbaar voor ondernemers;
- Voldoet aan de huidige privacywetgeving (AVG).

Wie stelt het nachtregister vast?

In de Verordening Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Simpelveld (VOV)  is opgenomen dat de burgemeester bepaalt op welke wijze het bijhouden van een nachtregister dient te gebeuren.

Wie moet een nachtregister bijhouden?
Het Wetboek van Strafrecht verplicht het bijhouden van een nachtregister door degene die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te geven. Dit geldt dus voor eigenaren van hotels, pensions, bed & breakfasts, vakantiewoningen/-appartementen.

Is een computer nodig om dit te installeren?

Ja, of een ander mobiel apparaat (tablet of smartphone) met toegang tot het internet.

Is een internetverbinding nodig?

Ja, om in het systeem te kunnen is een internetverbinding nodig.

Is toegang via een tablet of smartphone mogelijk?

Ja. Het digitale nachtregister kan ook geopend worden met een tablet of smartphone.