Ondernemen in Simpelveld

Ondernemen in Simpelveld


Bericht voor ondernemers van gemeente Simpelveld

“Aanvragen tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

De ‘Tozo 3’ loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021.

Tozo 3 vraagt u aan bij ISD Kompas
U vraagt deze niet meer aan bij het Zelfstandigenloket.

Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat Tozo 3 ook uit een een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud en een mogelijkheid om bedrijfskapitaal te lenen (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk).”

Als ondernemer komt er veel op u af. De KvK heeft een speciaal loket geopend om u te ondersteunen:

Flyer Noodpakket voor banen en economie.


Gemeente Simpelveld heeft een bedrijfscontactfunctionaris in dienst.
De bedrijfscontactfunctionaris is het aanspreekpunt voor de ondernemer. Hij maakt u wegwijs in de vele procedures en vergunningen waar u mee te maken krijgt bij de start, uitbreiding en het ondernemen van uw bedrijf.

Rol van de bedrijfscontactfunctionaris

  • Vraagbaak en aanspreekpunt zijn voor ondernemers. Dit betekent dat de contactfunctionaris algemeen op de hoogte is van gemeentelijk beleid, procedures, (wettelijke) regelingen, vergunningverlening etc. Bij specifieke vragen wordt doorverwezen naar de vakafdeling.
  • Periodiek overleg met ondernemersverenigingen.
  • Oplossingen (laten) zoeken voor individuele problemen/belangen (o.a. bedrijfsuitbreidingen, vervangende bedrijfslocaties zoeken, wijziging van bestemmingsplannen, bouw- en milieuvergunningen).
  • Kennismakingsbezoeken brengen aan ondernemers.
  • Signalen uit bedrijfsleven oppikken en uitzetten in gemeentelijke organisatie.

De bedrijfscontactfunctionaris kan niet altijd kant en klare oplossingen bieden voor problemen of knelpunten. Hij bemoeit zich ook niet met de inhoudelijke aspecten van de besluitvorming. Waar de ondernemer zich aan moet houden of waar hij of zij recht op heeft, wordt uiteindelijk bepaald door het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of in sommige gevallen door een andere verantwoordelijke instantie, bijvoorbeeld de Provincie of het Rijk.

Contact

Wilt u weten of de bedrijfscontactfunctionaris iets voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan op maandag of donderdag telefonisch contact op om een afspraak te maken: tel. 045-54 48 383. Een ondernemer kan verzekerd zijn van een vertrouwelijke behandeling als hij bij de bedrijfscontactpersoon aanklopt.

Martijn Mevis
Tel. (045) 54 48 383
E-mail: m.mevis@simpelveld.nl
Bereikbaar op maandag en donderdag

Kijk voor meer informatie ook op www.antwoordvoorbedrijven.nl

De Nota Lokaal Economisch Beleid 2015-2018

Digitaal nachtregister

Inloggen digitaal nachtregister

U hoeft geen software te installeren op uw computer.  Als u op deze link  klikt wordt u doorgelinkt naar de website van het digitaal nachtregister. Wij raden u aan om de link op te slaan bij uw favorieten als u vaker gasten invoert in het systeem.

Bij de eerste keer dient u een aantal gegevens in te vullen zoals de naam van uw onderneming, KvK-nummer en contact gegevens. Deze zijn niet alleen noodzakelijk voor het nachtregister maar dienen ook voor de aangifte van de toeristenbelasting.

Handleiding

In de handleiding staat hoe en op welke wijze u dient te registeren en hoe u zelf inzage krijgt in de gegevens die u heeft ingevoerd. Hierin staat ook uitgelegd hoe u zelf een overzicht kunt maken van bezoekers per periode of actuele aanwezige bezoekers. De handleiding is als PDF-document terug te vinden op de inlog pagina.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar info@simpelveld.nl of bel de gemeente tijdens openingstijden: 14 045. U kunt ook gebruiken maken van het vragenformulier op de inlogpagina van het digitale nachtregister. Dit formulier vindt u aan de linkerzijde van de pagina.

Achtergrondinformatie over het digitaal nachtregister

Als u overnachtingen aanbiedt, bijvoorbeeld in een hotel, bed & breakfast, recreatiewoning of een camping, moet u een nachtregister bijhouden. In het register moeten de naam en woonplaats van de gast worden opgenomen, de datum van aankomst en vertrek en welk identiteitsbewijs de gast heeft laten zien. Deze verplichting wordt u opgelegd door de overheid en staat genoemd in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht. Het niet bijhouden van het nachtregister is strafbaar. U riskeert een boete.

In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat de houder van een gelegenheid voor nachtverblijf (inrichting) verplicht is van zijn gasten een nachtregister bij te houden volgens het door de burgemeester vastgestelde model. Daarnaast heeft de gemeente de plicht om het nachtregister te controleren. Gemeente Simpelveld heeft een digitaal nachtregister.

Veiligheid van het systeem

Naast persoonsgegevens van alle recreanten, moet ook de termijn dat men verblijft worden aangegeven. De BOA of medewerker handhaving kan op elk gewenst moment het register raadplegen. Het digitale register kan overigens alleen door de gemeente worden geraadpleegd. De gegevens worden veilig opgeslagen. Andere overheidsdiensten hebben geen inzage in het nachtregister.

De leverancier test jaarlijks of niet in het systeem is in te breken. Die verplichting is niet alleen bij wet bepaald maar ook in een contract tussen de gemeente en de leverancier vastgelegd. Daarnaast ziet de gemeente zelf ook toe op correct gebruik van het systeem.

Kosten en toeristenbelasting

Het gebruik van het digitale nachtregister is gratis. Het systeem maakt het mogelijk om eenvoudig een uitdraai te maken over een bepaalde periode. Dit is uitermate geschikt voor het aangeven van de toeristenbelasting. Om ook hierin tegenmoet te komen, zorgt de gemeente dat de uitdraaien terecht komen bij de BsGW. U hoeft als verhuurder dus geen opgaaf meer te doen van de toeristenbelasting.