Ondernemen

Ondernemen

Zowel bestaande bedrijven als startende ondernemers kunnen met vragen terecht bij onze bedrijvencontactfunctionarissen, Harald Meisen en Ron Baggen. Hier kunt u terecht met vragen over vestiging, verplaatsing, uitbreiding, hinderlijke situaties en klachten. 

Waar het gaat om specifieke kennis, verwijzen we u door naar instanties als CWI (Centrum voor Werk en Inkomen), het IMK (instituut midden en kleinbedrijf), de Belastingdienst en uiteraard de Kamer van Koophandel.

Meer informatie nodig? Bel 14 045 of stuur een email naar info@simpelveld.nl. Ook kunt u voor antwoorden terecht op de landelijke website www.antwoordvoorbedrijven.nl.

De Nota Lokaal Economisch Beleid 2015-2018

Digitaal nachtregister

Inloggen digitaal nachtregister

U hoeft geen software te installeren op uw computer.  Als u op deze link  klikt wordt u doorgelinkt naar de website van het digitaal nachtregister. Wij raden u aan om de link op te slaan bij uw favorieten als u vaker gasten invoert in het systeem.

Bij de eerste keer dient u een aantal gegevens in te vullen zoals de naam van uw onderneming, KvK-nummer en contact gegevens. Deze zijn niet alleen noodzakelijk voor het nachtregister maar dienen ook voor de aangifte van de toeristenbelasting. 

Handleiding

In de handleiding staat hoe en op welke wijze u dient te registeren en hoe u zelf inzage krijgt in de gegevens die u heeft ingevoerd. Hierin staat ook uitgelegd hoe u zelf een overzicht kunt maken van bezoekers per periode of actuele aanwezige bezoekers. De handleiding is als PDF-document terug te vinden op de inlog pagina.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar info@simpelveld.nl of bel de gemeente tijdens openingstijden: 14 045. U kunt ook gebruiken maken van het vragenformulier op de inlogpagina van het digitale nachtregister. Dit formulier vindt u aan de linkerzijde van de pagina.

Achtergrondinformatie over het digitaal nachtregister

Als u overnachtingen aanbiedt, bijvoorbeeld in een hotel, bed & breakfast, recreatiewoning of een camping, moet u een nachtregister bijhouden. In het register moeten de naam en woonplaats van de gast worden opgenomen, de datum van aankomst en vertrek en welk identiteitsbewijs de gast heeft laten zien. Deze verplichting wordt u opgelegd door de overheid en staat genoemd in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht. Het niet bijhouden van het nachtregister is strafbaar. U riskeert een boete.

In de Algemene Plaatselijke Verordening is opgenomen dat de houder van een gelegenheid voor nachtverblijf (inrichting) verplicht is van zijn gasten een nachtregister bij te houden volgens het door de burgemeester vastgestelde model. Daarnaast heeft de gemeente de plicht om het nachtregister te controleren. Gemeente Simpelveld heeft een digitaal nachtregister.

Veiligheid van het systeem

Naast persoonsgegevens van alle recreanten, moet ook de termijn dat men verblijft worden aangegeven. De BOA of medewerker handhaving kan op elk gewenst moment het register raadplegen. Het digitale register kan overigens alleen door de gemeente worden geraadpleegd. De gegevens worden veilig opgeslagen. Andere overheidsdiensten hebben geen inzage in het nachtregister.

De leverancier test jaarlijks of niet in het systeem is in te breken. Die verplichting is niet alleen bij wet bepaald maar ook in een contract tussen de gemeente en de leverancier vastgelegd. Daarnaast ziet de gemeente zelf ook toe op correct gebruik van het systeem.

Kosten en toeristenbelasting

Het gebruik van het digitale nachtregister is gratis. Het systeem maakt het mogelijk om eenvoudig een uitdraai te maken over een bepaalde periode. Dit is uitermate geschikt voor het aangeven van de toeristenbelasting. Om ook hierin tegenmoet te komen, zorgt de gemeente dat de uitdraaien terecht komen bij de BsGW. U hoeft als verhuurder dus geen opgaaf meer te doen van de toeristenbelasting.