Portefeuilleverdeling

  • Algemeen Bestuur
  • Openbare Orde en Veiligheid
  • Handhaving, Financiën
  • Dienstverlening
  • Intergemeentelijke samenwerking

Lees ook het coalitieakkoord.

Afspraak maken

Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
Dat kan telefonisch via 045 5448301 of via E-mail: bestuur@simpelveld.nl

  • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
  • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
  • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.