Nevenfuncties

Nevenfuncties

Bestuurslidmaatschappen/adviseursfuncties:

A.

 • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur ISD Kompas
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: bezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

B.

 • Lid Algemeen Bestuur GGD
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: bezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

C.

 • Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: bezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

D.

 • Lid Stuurgroep Sociaal Economische Structuurversterking
 • Uit hoofde van de functie: ja
 • Vergoeding: bezoldigd
 • Tijdsbeslag: wisselend

Overige nevenfuncties (onbezoldigd):

 • Lid vereniging van koninklijk gedecoreerden (wisselend)
 • Lid van de toelatingscommissie scholengemeenschap Sophianum Gulpen (wisselend)
 • Lid reanimatienetwerk  (wisselend)
 • Docent en Rt-er scholengemeenschap Sophianum Gulpen (wisselend)
 • Lid OPR (OndersteuningsPlanRaad) Maastricht e.o. (wisselend)