Wethouder M.J.J.M. (Thijs) Gulpen

Wethouder M.J.J.M. (Thijs) Gulpen

Wethouder M.J.J.M. (Thijs) Gulpende heer M.J.J.M. (Thijs) Gulpen
Cochemstraat 9
6369 TM Simpelveld

De collegeleden zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer 045 544 83 01 of bestuur@simpelveld.nl

 • Portefeuille

  • Werk en inkomen (Sociale Zaken)
  • Volksgezondheid
  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Ouderenzorg
  • Sport
 • Nevenfuncties

  Bestuurslidmaatschappen/adviseursfuncties:

  A.

  • Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur ISD Kompas
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: bezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  B.

  • Lid Algemeen Bestuur GGD
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: bezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  C.

  • Lid Algemeen Bestuur Omnibuzz
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: bezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  D.

  • Lid Stuurgroep Sociaal Economische Structuurversterking
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: bezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  Overige nevenfuncties (onbezoldigd):

  • Lid vereniging van koninklijk gedecoreerden (wisselend)
  • Lid van de toelatingscommissie scholengemeenschap Sophianum Gulpen (wisselend)
  • Lid reanimatienetwerk  (wisselend)
  • Docent en Rt-er scholengemeenschap Sophianum Gulpen (wisselend)
  • Lid OPR (OndersteuningsPlanRaad) Maastricht e.o. (wisselend)