Wethouder J.W.H. (Hub) Hodinius

Wethouder J.W.H. (Hub) Hodinius

Wethouder J.W.H. (Hub) Hodiniusde heer J.W.H. (Hub) Hodinius

De collegeleden zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer 045 544 83 01 of bestuur@simpelveld.nl

 • Portefeuille

  • Jeugd en jongerenwerk
  • Welzijn
  • Onderwijs
  • Cultuur
  • Toerisme
 • Nevenfuncties

  Bestuurslidmaatschappen/adviseursfuncties:

  A.

  • Lid Bestuurscommissie Economie/Toerisme Parkstad Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  B.

  • Lid Bestuurlijk Overleg jeugd Parkstad Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag wisselend

  C.

  • Lid Bestuurlijk Overleg Jeugd G18 Zuid-Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  D.

  • Lid Bestuurlijk Overleg VSV/OOGO/Passend Onderwijs Parkstad
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  E.

  • Lid Bestuurlijk Overleg Muziekschool SMK -werkgroep klinkend perspectief.
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: wisselend

  Overige nevenfuncties (onbezoldigd):

  • voorzitter R.K. Turn- en Acrobatenclub Simpelveld (wisselend)
  • voorzitter Stichting Promotie Simpelveld (wisselend)
  • beschermheer koninklijk erkende fanfare Eendracht Huls (wisselend)
  • gala-ordedrager Prinseroad Zumpelveld (wisselend)
  • burgerkeizer schutterij St. George Simpelveld (wisselend)
  • lid vereniging koninklijk gedecoreerden (wisselend)
  • lid buurtvereniging d’r Stamp (wisselend)
  • singer/songwriter “De Durpsjonge” (wisselend)
  • vicevoorzitter Internationaler Turnverband ITV (Duitsland) (wisselend)
  • ceremoniemeester diverse jubilea verenigingen (wisselend)
  • voorzitter feestcomités diverse verenigingsjubilea zusterverenigingen (wisselend)
  • bijzondere ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) (wisselend)