Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het volksvertegenwoordigende orgaan in de lokale democratie.

Om de inwoners van de gemeente Simpelveld goed te kunnen vertegenwoordigen, moeten de raadsleden weten wat er bij hen leeft. Daarom luisteren zij goed naar uw plannen, problemen en wensen. De informatie die u geeft, is dus de basis van het werk van de gemeenteraad. Informatie komt op verschillende manieren bij gemeenteraadsleden terecht. De raadsleden gaan op werkbezoek, hebben regelmatig overleg met allerlei organisaties en vragen actief naar uw mening.

U kunt zelf ook uw gemeenteraad informeren door contact op te nemen met een raadslid of uw mening of oplossing te laten horen tijdens bijeenkomsten.

 • Raadsleden

  Om de vier jaar kiezen de inwoners van Simpelveld de leden van de  gemeenteraad. De lokale afdelingen van de politieke partijen stellen een kandidatenlijst op. Iedere inwoner van 18 jaar of ouder kan hierop komen staan. In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

 • Vergaderingen

  Alle gemeenteraadsleden komen bij elkaar tijdens de raadsvergadering.
  Jaarlijks wordt een vergaderschema vastgesteld, waaraan de agenda’s en bijbehorende vergaderstukken gekoppeld zijn.
  De vergaderingen worden op tijd aangekondigd In een van de lokale weekbladen en op de website.. De vergaderingen zijn op donderdagavond. U kunt daar als toehoorder bij aanwezig zijn. Tijdens de raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad voorgestelde plannen en stemt hij over voorstellen.

 • Geluidsnotulen

  Van de raadsvergaderingen worden geluidsnotulen gemaakt. U kunt die als MP3 bestand vinden bij de desbetreffende vergadering en het respectievelijk het agendapunt.

 • Contact met gemeenteraad

  Als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen kunt u een brief schrijven aan : De gemeenteraad van Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld, of stuur een email naar info@simpelveld.nl.