College

College

Het college van B&W is het dagelijks bestuur van de gemeente.
De burgemeester is voorzitter van het college. Daarnaast heeft hij een aantal wettelijk taken, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Simpelveld heeft drie wethouders. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Meestal zijn ze ook gekozen tijdens de gemeenteraadverkiezingen, maar dat hoeft niet. Iemand die eenmaal is benoemd tot wethouder, maakt geen deel meer uit van de gemeenteraad. Door deze scheiding kan de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders beter controleren.

Het college van B&W en de gemeentesecretaris.:

Burgemeester D.W.J. (Dion) Schneider (waarnemer)

 • Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

  De secretaris is aanwezig in de B&W-vergadering en staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies terzijde bij de uitoefening van hun taak. De secretaris ondertekent mede de stukken die van het college uitgaan. De gemeentesecretaris is ook algemeen directeur over de ambtelijke organisatie.

 • Afspraak maken

  Heeft u een vraag of wilt u een gesprek met iemand van de gemeente, dan vragen wij u om eerst contact op te nemen met een van onze medewerkers. Zij zijn de inhoudelijk deskundigen en kunnen u wellicht verder helpen.

  Wilt u een gesprek met een collegelid, dan kunt u daarvoor contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
  Dat kan telefonisch via 045 544 83 01 of via e-mail:bestuur@simpelveld.nl

  • u wordt dan verzocht om het onderwerp waarover u wilt spreken aan te geven;
  • om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, neemt in eerste instantie de deskundige ambtenaar contact met u op;
  • na dit overleg wordt bezien of een gesprek met een collegelid aan de orde is.

  Alleen in uitzonderingsgevallen wijken we van deze procedure af.

Archief