Burgemeester mr. R. (Richard) de Boer

Burgemeester mr. R. (Richard) de Boer

Burgemeester mr. R. (Richard) de Boer Burgemeester mr. R. (Richard) de Boer (VVD)
 Postadres: Markt 1
 6369 AH Simpelveld

De collegeleden zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer 045 544 83 01 of bestuur@simpelveld.nl

 • Portefeuille

  • Algemeen bestuur
  • Openbare orde en veiligheid
  • Rampenbestrijding
  • Handhaving milieu en bouw- en woningtoezicht
  • Economie
  • Financiën
  • Dienstverlening
  • Informatisering en Automatisering
  • Communicatie
  • Intergemeentelijke samenwerking (o.a. Parkstad Limburg)
  • Personeel en organisatie
  • Euregionale Zaken
 • Nevenfuncties

  Bestuurslidmaatschappen/adviseursfuncties:

  A.

  • Lid bestuurscommissie Economie en Toerisme Parkstad Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: 6 vergaderingen per jaar

  B.

  • Lid Financiële Commissie GGD Zuid-Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: 6 vergaderingen per jaar

  C.

  • Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Stadsregio Parkstad Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: Dagelijks Bestuur 9 vergaderingen per jaar / Algemeen Bestuur 4 vergaderingen per jaar

  D.

  • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: Dagelijks Bestuur 4 vergaderingen per jaar / Algemeen Bestuur 4 vergaderingen per jaar

  E.

  • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW)
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: 4 vergaderingen per jaar

  F.

  • Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur/ Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: ca. 10 vergaderingen per jaar

  G.

  •   Bestuurslid VVV Zuid-Limburg (adviserend)
  •   Uit hoofde van de functie: ja
  •   Vergoeding: onbezoldigd
  •   Tijdsbeslag: 5 vergaderingen per jaar

  H.

  • Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Het Gegevenshuis
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: Dagelijks Bestuur 8 vergaderingen per jaar / Algemeen Bestuur 3 vergaderingen per jaar

  I.

  • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Limburg
  • Uit hoofde van de functie: ja
  • Vergoeding: onbezoldigd
  • Tijdsbeslag: 4 vergaderingen per jaar

  Overige nevenfuncties:

  A. Uit hoofde van functie (vergoeding: onbezoldigd):

  • Beschermheer van Harmonie St. Caecilia Simpelveld (nihil)
  • Lid Comité van Aanbeveling Reanimatie-estafette Limburg (nihil)
  • Lid Comité van Aanbeveling Worldfestival Parade Brunssum (nihil)
  • Ambassadeur Limburg tegen kindermishandeling (wisselend)
  • Lid Burgemeesterskring Zuid-Limburg (nihil)
  • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Jack Aldewereld i.o te Brunssum (nihil)

  B. Privé (vergoeding: onbezoldigd):

  • Lid en Beschermheer van Bazuinenkorps Jong leven te Brunssum (beperkt)
  • Lid van scouting 'De Landgraaf' te Brunssum (beperkt)
  • Lid van VVD (beperkt)
  • Lid Permanente Scoutingscommissie VVD Limburg (wisselend)