Burgemeester mr. R. (Richard) de Boer

Burgemeester mr. R. (Richard) de Boer

Burgemeester mr. R. (Richard) de Boer Burgemeester mr. R. (Richard) de Boer (VVD)
 Postadres: Markt 1
 6369 AH Simpelveld

De collegeleden zijn bereikbaar via het bestuurssecretariaat,
telefoonnummer 045 544 83 01 of bestuur@simpelveld.nl

 • Portefeuille burgemeester

  • Algemeen bestuur
  • Openbare orde en veiligheid
  • Rampenbestrijding
  • Handhaving milieu en bouw- en woningtoezicht
  • Economie
  • Financiën
  • Dienstverlening
  • Informatisering en Automatisering
  • Communicatie
  • Intergemeentelijke samenwerking (o.a. Parkstad Limburg)
  • Personeel en organisatie
  • Euregionale Zaken
 • Nevenfuncties burgemeester

  • Lid Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg
  • Lid bestuurscommissie Economie en Toerisme Parkstad Limburg
  • Lid Financiële Commissie GGD Zuid-Limburg
  • Beschermheer van Harmonie St. Caecilia Simpelveld
  • Lid en Beschermheer van Bazuinenkorps Jong leven te Brunssum
  • Lid van scouting 'De Landgraaf' te Brunssum
  • Lid van VVD-afdeling Parkstad & Omstreken
  • Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Stadsregio Parkstad Limburg
  • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Limburg
  • Lid Algemeen Bestuur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW)
  • Lid Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg
  • Bestuurslid VVV Zuid-Limburg
  • Vice-Voorzitter Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Het Gegevenshuis
  • Lid Comité van Aanbeveling Reanimatie-estafette Limburg
  • Lid Comité van Aanbeveling Worldfestival Parade Brunssum
  • Ambassadeur Limburg tegen kindermishandeling
  • Lid Permanente Scoutingscommissie VVD Limburg
  • Lid Burgemeesterskring Zuid-Limburg
  • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Limburg
  • Lid Stuurgroep Detailhandel Stadsregio Parkstad Limburg