Beroemde personen

Beroemde personen

Een blijvende herinnering aan burgers met buitengewone kwaliteiten die in onze gemeente hebben gewoond.

In de gemeente Simpelveld maken mensen zich bijzonder verdienstelijk voor onze samenleving. Deze mensen worden door andere mensen vaak voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor verenigingen om in aanmerking te komen voor een Koninklijke Erepenning. Ook kunnen burgers voor het ereburgerschap van de gemeente Simpelveld in aanmerking komen. Er is een aantal mogelijkheden binnen onze gemeenschap om die mensen te eren, wie ere toekomt.

Daarnaast willen wij in de gemeente Simpelveld personen met buitengewone kwaliteiten die reeds overleden zijn, maar in hun werkzame leven op cultureel, wetenschappelijk of maatschappelijk gebied op uitzonderlijke wijze hun sporen hebben nagelaten op een gepaste wijze eren. Daarbij kan het gaan om personen die woonachtig waren in onze gemeente of personen van wie de wieg in de gemeente Simpelveld heeft gestaan.
Een aantal personen met bijzondere kwaliteiten willen wij ons blijvend kunnen herinneren.
Een korte persoonsbeschrijving is op een plaquette vermeld die aan hun geboorte- en/of woonhuis is bevestigd.

 • Jacques van Boom 1937-2004

  Jacques van Boom 1937-2004

  Inleiding

  Jacques van Boom is geboren op 14 mei 1937 in Simpelveld en overleden op 31 juli 2004 in zijn woonplaats Oegstgeest.

  In leven was hij hoogleraar biochemie aan de Universiteit Leiden, waar hij een grote en belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het DNA onderzoek en naar de biochemie van de suikersynthese bij planten.

 • Sjo Weijers 1903-1968

  Sjo Weijers 1903-1968

  Inleiding

  Hier woonde Sjo Weijers, een autodidact die als dirigent en componist grote bekendheid verwierf en op het hoogste niveau successen boekte met verschillende muziekverenigingen, zowel nationaal en internationaal. Hij wordt de nestor van de Limburgse blaasmuziek genoemd en heeft diverse onderscheidingen ontvangen voor zijn verdiensten voor de muziek.

 • Hubert Rhoen 1885-1958

  Hubert Rhoen 1885-1958

  Inleiding

  Naast dit pand woonde Hubert Rhoen, evenals zijn vader en grootvader landmeter en burgemeester van Bocholtz.(1911 – 1917). Van 1917 –1950 was hij burgemeester van Vaals. Van 1941 – 1945 door de bezetters als gijzelaar gevangen gehouden. Gewaardeerd en Koninklijk onderscheiden voor zijn sociaal en ondernemend beleid.

 • Christiaan Joseph Otten 1852-1926

  Christiaan Joseph Otten 1852-1926

  Inleiding

  Op deze boerderij groeide Joseph Otten op.

  Na zijn conservatoriumstudie emigreerde hij in 1873 naar Quebec (Cananda).
  Als componist, dirigent en organist verwierf hij veel aanzien.
  Hij was ondermeer oprichter van het bekende S
  t. Louis Symfonie Orkest en organist in Pittsburg van de St. Pauls Kathedraal.

 • Clara Fey 1815-1894

  Clara Fey 1815-1894

  Inleiding

  In dit door haar gestichte klooster was Clara Fey (Aken 1815 – Simpelveld 1894) Moeder Overste. Zij was in 1844 stichteres van de congregatie van de Zusters van het Arme Kind Jezus (P.I.J. Pauperis Infantis Jesu), die zich in 1878 met het Moederhuis – huize Loreto – in Simpelveld vestigde. De zusters bekommerden zich om verwaarloosde kinderen en verzorgden onderwijs.

  Voor Clara Fey loopt een zaligverklaringsproces.

 • Johan Brand 1791-1878

  Johan Wernerus Brand 1791-1878

  Inleiding


  Op deze boerderij, hoeve Bulkem, woonde en stierf Johan Werner Brand. Hij was maar liefst 56 jaar burgemeester van Simpelveld (1817-1873). Zijn gouden jubileum in die functie werd groots gevierd (1867). Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Eikenkroon. Tevens was hij lid van het kerkbestuur. Zijn zoon Frederik Edmond Brand exploiteerde in Wijlre de gelijknamige bierbrouwerij.

 • Edmond Godfried von Bocholtz 1657-1690

  Edmond Godfried van Bocholtz 1657-1690

  Inleiding


  De hoeve Overhuizen werd in 1666 aangekocht door Edmond Godfried von Bocholtz. Deze invloedrijke man was landcommandeur van de balie Alden Biesen binnen de Duitse Ridderorde.

  Overhuizen bracht hij onder in een bekeerlingenstichting waarmee hij beoogde een adellijk persoon te ondersteunen die van Protestant Katholiek zou worden. Dit werd Edmond Otto baron von Rochau (+ 1679).

 • Arnold Dydden overleden 1617

  Het wapen van Arnold Dydden, overleden 1617

  Inleiding

  Deze pastorie is lange tijd bewoond door Arnold Dydden. Deze was namens de orde der norbertijnen van de abdij Beaurepart te Luik pastoor van Simpelveld (1571-1616). Hiertoe behoorde ook Bocholtz.

  Arnold Dydden hield er een uitgebreide administratie op na. Hij verplichtte de parochianen tot afdracht van de kerkbelastingen. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd hij meermaals beroofd. Kerk en pastorie werden destijds vernield.