Vrijdag 7 februari openbare zitting centraal stembureau

Vrijdag 7 februari openbare zitting centraal stembureau

Dit item is verlopen op 10-02-2014.

Vrijdag 7 februari is om 15.30 uur in de raadszaal een openbare zitting van het centraal stembureau. Tijdens deze zitting vindt de definitieve beslissing betreffende de geldigheid van de ingeleverde kandidaatslijsten en nummering plaats.

Het  centraal stembureau zal ingevolge artikel I 4 van de Kieswet beslissen over:

  • De geldigheid van de ingeleverde kandidaatslijsten;
  • Het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • Het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politiede groepering;
  • De nummering van de geldig verklaarde lijsten en
  • De geldigheid van de lijstencombinaties.