Verkiezingen Europees Parlement

Verkiezingen Europees Parlement

Dit item is verlopen op 20-01-2015.

Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

De burgemeester maakt bekend dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven in Simpelveld, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van Nederlandse leden van het Europees Parlement. U moet dan:

  • op 8 april 2014, de dag van de kandidaatstelling uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben;
  • op 22 mei 2014, de dag van stemming, 18 jaar of ouder te zijn;
  • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de  Europese Unie.

Het verzoekschrift, model Y32, sturen wij u op verzoek toe en is ook verkrijgbaar bij de balie
van de afdeling Dienstverlening. Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken. De eenmaal als kiezer geregistreerd persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
Het verzoekschrift dient uiterlijk op 8 april 2014, de dag van de kandidaatstelling te zijn
ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas de volgende
verkiezing.