Stempas

Stempas

Bezorging stempassen

De gemeente Simpelveld laat de stempassen bezorgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing. Heeft u op 2 maart 2021 nog geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

Bij verhuizing

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij nog moet stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Zie Kieswet art. J 7. De kiezer kan ook een kiezerspas aanvragen. Daarmee kan hij of zij stemmen binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt: heel Nederland dus. In dat geval kan met een kiezerspas dus ook in de nieuwe gemeente worden gestemd. De kiezer kan ook iemand uit zijn oude woonplaats machtigen om namens hem te stemmen.

Vervangende stempas

Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur bij de balie van de afdeling Dienstverlening een vervangende stempas aanvragen. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig. Neem telefonisch contact op met het KlantContactCentrum  045-544 83 83 voor het maken van een afspraak. Ook bestaat de mogelijkheid om uw aanvraag voor een vervangende stempas te downloaden.