Stemmen vanuit het buitenland

Stemmen vanuit het buitenland

Nederlanders in het buitenland kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Woont u in het buitenland? Of bent u tijdelijk in het buitenland voor werk, vakantie of studie? Dan kunt u op verschillende manieren uw stem uitbrengen.

Voorwaarden
U mag stemmen vanuit het buitenland als:

  • u Nederlander bent
  • u niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Wetgeving
U woont tijdelijk in het buitenland en staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Dan kunt u op de volgende manieren uw stem uitbrengen:

per brief
Dien hiervoor een verzoek in via het model M3 formulier dat u kunt aanvragen bij de gemeente. U geeft aan waar u het briefstembiljet wilt ontvangen. Stuur het formulier naar de gemeente waarin u staat ingeschreven. Dit kan tot 28 dagen voor de verkiezingen. Stuur een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs mee.

per machtiging
U machtigt iemand om voor u te stemmen in Nederland.
Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Meldt u zich dan aan als kiezer in het buitenland. Download hiervoor het formulier op de website van de gemeente Den Haag. Stuur een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs met het formulier mee. Dit kan van 6 maanden tot 6 weken voor de verkiezingen en dient uiterlijk 3 februari binnen te zijn bij de gemeente Den Haag.

Heeft u vragen? Mail naar burgerzaken@simpelveld.nl of bel 045 544 83 83