Stemmen met een kiezerspas in een andere gemeente in Nederland

Stemmen met een kiezerspas in een andere gemeente in Nederland

Wilt u stemmen in een andere gemeente? U kunt tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur aan de balie van afdeling Dienstverlening een kiezerspas aanvragen. Of het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen naar de gemeente.

Met de kiezerspas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland. De kiezerspas kan net als een stempas worden omgezet naar een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland.

Heeft u vragen? Mail naar burgerzaken@simpelveld.nl of bel 045 544 83 83