Stemmen Europees parlement niet-nederlandse inwoners

Stemmen Europees parlement niet-nederlandse inwoners

Dit item is verlopen op 24-05-2019.

Eens in de 5 jaar mogen we de leden kiezen van het Europees Parlement.
Donderdag 23 mei zijn er in Nederland verkiezingen voor de zittingsperiode 2019-2024. Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. 

Hierbij is van belang dat: 

• men op de dag van de kandidaatstelling officieel – volgens de BRP (basisregistratie personen)  – in Nederland woont
• men zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier
• men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is.

Het Y-32 formulier is verkrijgbaar bij de gemeente. U kunt even bellen (045 544 83 83) of mailen (info@simpelveld.nl) als u het wilt ontvangen. Het ingevulde formulier stuurt u samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar:
Gemeente Simpelveld
Postbus 21000
6369 ZG Simpelveld

De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op uiterlijk 9 april 2019 hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over kan doen.