Stemmen bij volmacht

Stemmen bij volmacht

Kunt u op 17 maart niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag maximaal drie volmachtstemmen uitbrengen. Uw gemachtigde moet in het stemlokaal, naast de eigen stempas en de volmacht(en), een kopie van uw identiteitsbewijs (niet langer dan vijf jaar verlopen) laten zien.

Iemand machtigen kan op twee manieren

  1. Zelf uw stempas omzetten in een volmachtbewijs. Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van uw gemachtigde. Daarna zet zowel u als de persoon die voor u stemt een handtekening. Geef deze persoon een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.
  2. Een volmachtbewijs aanvragen. U kunt ook schriftelijk een zogenoemd volmachtbewijs aanvragen. Hiervoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit machtigingsformulier kunt u downloaden of afhalen bij de receptie van de gemeente en moet uiterlijk 12 maart 2021 bij de gemeente binnen zijn.