Simpelveld gaat stemmen gemeenteraadsverkiezingen hertellen

Simpelveld gaat stemmen gemeenteraadsverkiezingen hertellen

Dit item is verlopen op 27-03-2014.

De raad van gemeente Simpelveld heeft dinsdagavond 25 maart besloten dat de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw geteld moeten worden. Woensdag gaan zo’n 24 ambtenaren vanaf 10.00 uur in de raadszaal aan de slag om de stemmen te hertellen. 

Die hertelling was afgelopen vrijdag, voorafgaand aan de definitieve vaststelling van de uitslag, aangevraagd door Roy Erkens van Simpelveld Lokaal. De heer Erkens constateerde bij de voorlopige uitslag een verschil met betrekking tot de verdeling van de restzetels ten opzichte van de definitieve uitslag, meer specifiek tussen Simpelveld Lokaal en de PvdA. Bij het restant aantal stemmen ten behoeve van de verdeling van de restzetels heeft PvdA 9 stemmen meer dan Simpelveld Lokaal, waardoor de restzetel naar PvdA gaat.

Het verzoek om hertelling werd vrijdag door het centraal stembureau niet gehonoreerd. In de processen-verbaal van de verschillende stembureaus werden geen onregelmatigheden geconstateerd en er waren ook geen klachten gemeld. Ook de heer Erkens had geen onregelmatigheden aangedragen. Het kleine verschil in aantallen stemmen is op zichzelf geen reden om tot hertelling over te gaan.

Ondanks het besluit van het centraal stembureau heeft de raad dinsdagavond toch besloten om tot hertelling over te gaan.