Kandidaatstelling verkiezingen

Kandidaatstelling verkiezingen

Dit item is verlopen op 10-02-2014.

Maandag 3 februari 2014 vindt de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die dag kunnen bij het centraal stembureau in het gemeentehuis tussen 9.00 en 17.00 uur de lijsten met kandidaten worden ingeleverd.

  1. Op die dag kunnen bij afdeling Dienstverlening aan het adres Markt 1, bij het daar gevestigde centraal stembureau, van 9.00 uur tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.
  2. De eventueel in te leveren formulieren:
  • De lijsten kandidaten (model H 1)
  • De verklaring van instemming met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • De machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H3-1)
  • Machtiging tot het platsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduiding van politieke groeperingen of afkoringen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2).
  • De verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4).
  • De verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zon tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.