Centraal stembureau maakt lijsten van kandidaten bekend.

Centraal stembureau maakt lijsten van kandidaten bekend.

Dit item is verlopen op 20-03-2014.

Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Simpelveld.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Simpelveld; gelet op artikel 117 van de Kieswet; maakt bekend dat voor de op 19 maart 2014 te houden verkiezing zijn ingeleverd de volgende geldige lijsten van kandidaten: