Aanplakborden, driehoeks- of sandwichborden

Aanplakborden, driehoeks- of sandwichborden

Regels omtrent aanplakborden en driehoeks-/sandwichborden

Aanplakborden

 • Plaatsing aanplakborden:
  • Aanplakborden worden op 7 locaties geplaatst
  • Tijdstip plaatsen: in de week van de kandidaatstelling (=1 februari 2021). Alle borden zijn uiterlijk op vrijdag (5 februari 2021) geplaatst
 • Locaties aanplakborden:
  • Kern Bocholtz:
   • Schoolstraat , rechts op het grasveld voor het eerste huis
   • kruising Wilhelminastraat/Julianastraat
   • kruising Groeneweg/Baneheiderweg
  • Kern Simpelveld:
   • Rotonde Nijswillerweg/Gaasstraat
   • kruising Brandstraat/Dr.Ottenstraat
   • Dorpstraat, grasveldje voor de rotonde
  • Buurtschap Huls:
   • Bij huisnummer 44 bij het speelveldje aldaar
 • Regels omtrent plakken:
  • Hoeveel posters mogen per aanplaklocatie geplakt worden?
   1 per partij
  • Afmetingen posters?
   Hoogte 60 cm x breedte 40 cm
  • Welke lijm mag gebruikt worden?
   Lijm op waterbasis. Behanglijm is niet toegestaan.
   Er is een risico dat de lijm bij regen loslaat. Partijen dienen zelf te controleren of de posters nog netjes hangen.
  • Wie plakt?
   De partij zelf
 • Zijn er digitale borden beschikbaar?
  Nee

Driehoeks- of sandwichborden

Driehoeks-sandwichborden

Er zijn vijf routes aangewezen (A t/m E) waarbij per route vijf lantaarnpalen zijn aangewezen als toegestane plaats om een driehoeks- of sandwichbord te plaatsen. Hiervoor dient vooraf vergunning te worden aangevraagd.

 • Regels bij lokale verkiezingen:
  Ten aanzien van de lokale verkiezingen is besloten dat iedere verkiezingspartij een aanvraag kan indienen voor:
  • Maximaal 30 kleine borden hangend aan de lantaarnpaal met maximale afmetingen van 0,50 meter hoog en 0,70 meter breed én;
  • Maximaal 10 grote borden rustend op de grond met maximale afmetingen van 1,20 meter hoog en 0,84 meter breed;
  • Als extra voorwaarde zal in de vergunning worden opgenomen dat de kleine borden, hangend aan een lantaarnpaal, minimaal 2,5 meter boven de stoep dienen te hangen;
  • Er mag maximaal 1 bord per lantaarnpaal worden geplaatst;
  • De periode van plaatsing is maximaal 6 weken.
 • Regels bij overige verkiezingen:
  Ten aanzien van de overige verkiezingen is besloten dat iedere verkiezingspartij een aanvraag kan indienen voor:
  • Maximaal 10 grote borden met maximale afmetingen van 1,20 meter hoog en 0,84 meter breed;
  • Er mag maximaal 1 bord per lantaarnpaal worden geplaatst;
  • De periode van plaatsing is maximaal 6 weken.
 • Algemeen:
  Voor alle verkiezingen geldt dat:
  • De gewenste aanvraagdatum minimaal 8 weken voor de desbetreffende verkiezing is;
  • Aanvragen op volgorde van binnenkomst worden getoetst en gehonoreerd;
  • Download hier het aanvraagformulier sandwich- en driehoeksborden  
  • Indien er geen locatie meer beschikbaar is, de aanvraag wordt afgewezen;
  • In de vergunning de locaties worden aangegeven waar de vergunninghouder de borden mag plaatsen;
  • De vergunninghouder bij de borden rustend op de grond zelf mag bepalen welk type zij gebruiken (sandwich- of driehoeksborden);
  • Het bord tot de dag na de verkiezingen mag blijven staan;
  • De leges voor de vergunning worden geheven conform de legesverordening.

Overzicht routes

Route A

Route B

Route C

Route D

Route E

Rolduckerweg

Huls

Bocholtzerweg

Bulkemstraat

Dr. Poelsplein

Bocholtzerweg

Oranjeplein

Rolduckerweg

Markt

Huls

Kloosterstraat

Rolduckerweg

Stevensweg

Rolduckerweg

Stevenweg

Stevensweg

Wilhelminastraat

Heiweg

Nyswillerweg

Wilhelminastraat

Wijnstraat

Simpelvelderweg

Baneheiderweg

Schoolstraat

Baneheiderweg

 • Route A                                                        lantaarnpaal
  Rolduckerweg                                               1938
  Bocholtzerweg                                                492
  Kloosterstraat                                                   96
  Stevensweg                                                    883
  Wijnstraat                                                      1741
 • Route B
  Huls                                                               1027
  Oranjeplein                                                      151
  Simpelveld Rolduckerweg (achter rotonde)   1274
  Wilhelminastraat                                            1661
  Bocholtzerweg                                                  904
 • Route C
  Bocholtzerweg                                                 828
  Rolduckerweg                                                1808
  Stevensweg                                                     880
  Heiweg                                                             534
  Baneheiderweg                                                822
 • Route D
  Bulkemstraat                                                  1089
  Markt                                                              2038
  Rolduckerweg                                                1821 
  Nyswillerweg (rotonde)                                   1673
  Schoolstraat                                                      50
 • Route E
  Dr. Poelsplein                                                  967
  Huls                                                                 694
  Bocholtz Stevenweg                                        890
  Bocholtz Wilhelminastraat                             1628
  Baneheiderweg                                               830