Verkiezingen

Verkiezingen

 • Gezocht: inwoners die willen meehelpen tijdens Tweede Kamerverkiezingen 2021

  Op 15, 16 en 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. U kunt uw stem dan op vier verschillende locaties in Simpelveld uitbrengen. Vanwege het coronavirus worden de verkiezingen anders georganiseerd dan normaal. Het Rijk heeft ervoor gekozen om voor het stemmen drie dagen uit te trekken, in plaats van één. Op deze manier wordt het aantal mensen dat het stembureau bezoekt verspreid over drie dagen. Daarmee voorkomen we dat het te druk wordt in een stemlokaal.

  Voor het bemensen van de stembureaus is de gemeente  als aanvulling op de ambtelijke bezetting op zoek naar stembureauleden en gastvrouwen en -heren.

  De gastvrouwen en -heren  zorgen  ervoor  dat alles ter plekke in goede banen loopt, dat bezoekers zich aan de dan geldende coronamaatregelen houden en dat iedereen veilig zijn/haar stem kan uitbrengen.

  Wilt u ervaring opdoen tijdens zo’n verkiezingsdag en hier een rol in vervullen? 

  Lees meer

 • Ondersteuningsverklaring

  Leg uw ondersteuningsverklaring af voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 tot en met 1 februari 2021.

  Aanpak
  U legt de ondersteuningsverklaring af bij de gemeente. U neemt hiervoor mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • het ingevulde, niet getekende formulier
  • het formulier ondertekent u waar de ambtenaar bij is

  Beschrijving
  Een politieke partij die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms een ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt u de deelname van een politieke partij mogelijk.

  Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij die:

  • voor het eerst mee doet aan de verkiezingen
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

  Voorwaarden
  U mag voor de verkiezingen een ondersteuningsverklaring afleggen als:

  • u mag stemmen voor de verkiezingen
  • u kunt maximaal 1 ondersteuningsverklaring afleggen
  • als u een ondersteuningsverklaring heeft afgelegd, kunt u deze niet meer intrekken

  Contact
  Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring gaat u tijdens openingstijden naar het gemeentehuis. U hoeft geen afspraak te maken.

 • Uitslag verkiezingen Europees Parlement 2019

  De Europees Parlementsverkiezingen zijn in Nederland gehouden op donderdag 23 mei jl. In veel lidstaten van de Europese Unie wordt pas op zondag 26 mei gestemd. De laatste stembussen sluiten die dag om 23.00 uur. De Europese Kiesakte bepaalt dat geen lidstaat uitslagen bekend mag maken voordat in alle lidstaten de stemming is geëindigd. Dat betekent dat de uitslagen pas op zondag 26 mei vanaf 23.00 uur op de website van gemeente Simpelveld bekend worden gemaakt.

 • Europees Parlementsverkiezingen 23 mei 2019

  De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. De laatste verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement vond plaats op donderdag 22 mei 2014. De volgende verkiezing vindt plaats op 23 mei 2019.
  Het tegenwoordige Europees Parlement bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. Afgevaardigden voor het Europees Parlement worden per land gekozen. In het parlement zitten geen afzonderlijke nationale partijen, maar Europese partijen. Vaak gaat het om nationale partijen die een verbinding zijn aangegaan met partijen uit (minimaal) 5 andere lidstaten.

  Stempas beschadigd, kwijt of niet ontvangen?

  Heeft u uw stempas na 9 mei niet ontvangen, of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij uw gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk.
  Het mondelinge verzoek moet uiterlijk woensdag 22 mei om 12.00 uur zijn gedaan. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk op maandag 20 mei zijn ontvangen.

  Stemmen in een andere gemeente

  Wilt u stemmen in een andere gemeente? U kunt tot en met woensdag 22 mei 2019 tot 12.00 uur aan de balie van afdeling Dienstverlening een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u stemmen in elke gemeente in Nederland.

  Iemand machtigen om voor u te stemmen

  U kunt via uw stempas iemand anders voor u laten stemmen (. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. U zet uw stempas om in een volmacht door de achterkant van uw stempas in te vullen. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf moeten de volmacht allebei ondertekenen. Deze persoon, wonende in dezelfde gemeente als u, kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement.
  De persoon die voor u gaat stemmen moet op 23 mei 2019 meenemen naar het stembureau:

  • de compleet ingevulde stempas, door u allebei ondertekend;
  • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Zonder deze kopie mag de persoon géén stem voor u uitbrengen. Dit mag ook een foto zijn op uw mobiele telefoon of tablet, zolang de informatie op uw legitimatiebewijs goed leesbaar is voor het stembureau;
  • Zijn eigen stempas.

  Schriftelijk volmachtsbewijs

  Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Om een schriftelijke volmacht te kunnen verlenen, moet u een formulier aanvragen bij uw eigen gemeente. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen.
  U kunt het formulier tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag indienen. Voor de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019 is dit dus uiterlijk maandag 20 mei 2019 (weekenddagen tellen niet mee bij het berekenen van deze termijn). Een eenmaal verleende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.
  De gemachtigde moet in een gemeente in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonen.
  Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau; een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

  Stembureaus

  1. Gemeentehuis, Markt 1, 6369 AH Simpelveld
  2. Bredeschool De Klimpaal, Scheelenstraat 100, 6369 VZ Simpelveld
  3. Speeltuin Hulsveld, Norbertijnenstraat 47, 6369 CM  Simpelveld
  4. Multifunctioneel centrum Op de Boor, Wilhelminastraat 19, 6351 GN Bocholtz
  5. Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz
  Deze stembureaus zijn allemaal rolstoeltoegankelijk.

  Stemmen

  De voorwaarden om te mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn:
  •    de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
  •    is 18 jaar of ouder
  •    en is niet uitgesloten van het kiesrecht.

  Kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk donderdag 2 mei een stempas. Het adres waarop de kiezer op 9 april 2019 officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Uiterlijk dinsdag 14 mei ontvangen kiesgerechtigden de kandidatenlijst met de adressen en openingstijden van de stemlokalen thuis bezorgd.
  Op de dag van de verkiezingen is het tellen van de stemmen openbaar.

 • Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap gemeente Simpelveld.

  De uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap zijn bekend. In totaal ging 55,2 % van de kiesgerechtigden in Simpelveld naar de stembus voor de Provinciale Staten. (4 jaar geleden was het opkomstpercentage 46,1).
  De totaaluitslag van de verkiezingen van 20 maart 2019:

  Lees meer
 • Informatie waterschapsverkiezingen

  Waterschap Limburg zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Het beleid wordt bepaald door een gekozen bestuur. Op 20 maart vinden de verkiezingen voor het bestuur van het waterschap plaats. De bestuursleden behartigen belangen van de inwoners, bedrijven en natuur in ons werkgebied. Wellicht kent u het werk van het waterschap al, mogelijk zijn de projecten van het waterschap minder bij u bekend.

  Klik deze link aan om te zien aan welke projecten het Waterschap in onze gemeente werkt.

  Link: https://www.waterschaplimburg.nl/publish/pages/4535/wl_simpelveld.pdf

 • Stemmen Europees parlement niet-nederlandse inwoners

  Eens in de 5 jaar mogen we de leden kiezen van het Europees Parlement.
  Donderdag 23 mei zijn er in Nederland verkiezingen voor de zittingsperiode 2019-2024. Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

  Lees meer
 • Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

  Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provinciale Staten. Ook mag u stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg.

  Stembureaus

  1. Gemeentehuis, Markt 1, 6369 AH Simpelveld
  2. Bredeschool De Klimpaal, Scheelenstraat 100, 6369 VZ Simpelveld
  3. Speeltuin Hulsveld, Norbertijnenstraat 47, 6369 CM  Simpelveld
  4. Multifunctioneel centrum Op de Boor, Wilhelminastraat 19, 6351 GN Bocholtz
  5. Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz

  Deze stembureaus zijn allemaal rolstoeltoegankelijk.

  Legitimatiebewijs

  Voor de verkiezingen mag uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. U mag dus een legitimatiebewijs gebruiken waarop staat: geldig tot 21 maart 2014 of elke datum daarna. Voor het aanvragen van een vervangende stempas moet uw legitimatiebewijs wel geldig zijn.

  Stemmen

  U krijgt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgt u de kandidatenlijst thuisbezorgd.

  De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten (het actief kiesrecht) zijn:

  • de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit
  • is 18 jaar of ouder
  • is niet uitgesloten van het kiesrecht
  • verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt

  De voorwaarden om te mogen stemmen voor het Waterschap Limburg (het actief kiesrecht) zijn:

  • de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit
  • EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de Waterschapsverkiezing
  • is 18 jaar of ouder
  • is niet uitgesloten van het kiesrecht

  Heeft u op 7 maart 2019 nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot en met dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur bij de balie van de afdeling Dienstverlening een vervangende stempas aanvragen. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig.

  Stemmen in een andere gemeente?

  Wilt u stemmen in een andere gemeente? U kunt tot en met dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur aan de balie van afdeling Dienstverlening een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de provincie. De kiezerspas kan net als een stempas worden omgezet naar een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de provincie.

  Stemmen vanuit het buitenland

  U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen:

  • bij de Provinciale Statenverkiezing moet de gemachtigde in dezelfde provincie wonen als u
  • bij de Waterschapsverkiezing moet de gemachtigde in hetzelfde waterschap (Limburg) wonen als u

  Volmacht op uw stempas

  U kunt via uw stempas iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. U zet uw stempas om in een volmacht door de achterkant van uw stempas in te vullen. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf moeten de volmacht allebei ondertekenen.

  De persoon die voor u gaat stemmen moet op 20 maart 2019 meenemen naar het stembureau:

  • de compleet ingevulde stempas, door u allebei ondertekend
  • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Zonder deze kopie mag de persoon géén stem voor u uitbrengen. Dit mag ook een foto zijn op uw mobiele telefoon of tablet, zolang de informatie op uw legitimatiebewijs goed leesbaar is voor het stembureau
  • zijn eigen stempas
  • zijn eigen legitimatiebewijs

  Belangrijk:
  Deze persoon, wonende in dezelfde gemeente als u, kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen voor zowel de Provinciale Staten- als voor de Waterschapsverkiezing.

  Schriftelijk volmachtsbewijs

  Kunt u de stempas niet omzetten in een volmachtbewijs? Omdat u bijvoorbeeld tussen 6 maart en 20 maart 2019 in het buitenland bent? Dan kunt u stemmen via een schriftelijk volmachtsbewijs.

  Vul het formulier schriftelijke volmacht in. Degene die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.

  Stuur het formulier en een kopie van uw legitimatiebewijs naar:
  Gemeente Simpelveld          
  T.a.v. afdeling dienstverlening

  Postbus 21000          
  6369 ZG Simpelveld
   
  De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op uiterlijk 15 maart 2019 (12:00 uur) hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over kan doen. De persoon die u machtigt krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs tijdens het stemmen mee te nemen.

  Belangrijk:
  Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen voor zowel de Provinciale Staten- als voor de Waterschapsverkiezing. Hebt u eerder voor deze verkiezing een kiezerspas aangevraagd? Dan is het niet meer mogelijk om een schriftelijk volmachtsbewijs aan te vragen.

 • Uitslag Simpelveld

 • Politieke partijen

 • Kiezers

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Op woensdag 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een legitimatiebewijs nodig.

  Legitimatiebewijs

  Voor de verkiezingen mag uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. U mag dus een legitimatiebewijs gebruiken waarop staat: geldig tot 22 maart 2013 of elke datum daarna. Voor het aanvragen van een vervangende stempas moet uw legitimatiebewijs wel geldig zijn.

  Bezorging stempassen

  De gemeente Simpelveld laat de stempassen bezorgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing. Heeft u op 8 maart 2018 nog geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

  Vervangende stempas

  Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot en met dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur bij de balie van de afdeling Dienstverlening een vervangende stempas aanvragen. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig.

  Volmacht
  Kunt u op 21 maart niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Uw gemachtigde moet in het stemlokaal, naast de eigen stempas en de volmacht(en), een kopie van uw identiteitsbewijs (niet langer dan vijf jaar verlopen) laten zien.

  Iemand machtigen kan op twee manieren.

  Zelf uw stempas omzetten in een volmachtbewijs. Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van uw gemachtigde. Daarna zet zowel u als de persoon die voor u stemt een handtekening. Geef deze persoon een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

  Een volmachtbewijs aanvragen U kunt ook schriftelijk een zogenoemd volmachtbewijs aanvragen. Hiervoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit machtigingsformulier kunt u afhalen bij de balie van afdeling Dienstverlening en moet uiterlijk 16 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn.

  Kiesgerechtigd

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen de inwoners van de gemeente Simpelveld stemmen.

 • Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

  Voorkant stembiljet raadgevend referendum

  Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  - de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en      de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);

  - de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;

  - hoe het toezicht is geregeld.

  De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

  Stemmen in een andere gemeente?

  Wilt u stemmen in een andere gemeente? U kunt tot en met dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur aan de balie van afdeling Dienstverlening een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland. De kiezerspas kan net als een stempas worden omgezet naar een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen voor het referendum in een willekeurig stemlokaal in Nederland.

  Kiesgerechtigd

  Voor het referendum mogen alleen de mensen stemmen met de Nederlandse nationaliteit. Stemmen kan in heel Nederland met een kiezerspas.

 • Stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2018

  1. Gemeentehuis, Markt 1, 6369 AH Simpelveld
  2. Bredeschool De Klimpaal, Scheelenstraat 100, 6369 VZ Simpelveld
  3. Speeltuin Hulsveld, Norbertijnenstraat 47, 6369 CM  Simpelveld
  4. Multifunctioneel centrum Op de Boor, Wilhelminastraat 19, 6351 GN Bocholtz
  5. Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz

  Deze stembureaus zijn allemaal rolstoeltoegankelijk. 

 • Uitslagen verkiezingen Tweede Kamer 2017

   Hieronder vindt u de voorlopige uitslagen van de gemeente Simpelveld van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.

  De voorlopige uitslagen van de verkiezingen van Simpelveld liggen ter inzage in het gemeentehuis.

  Lees meer
 • Handleiding stemmen Tweede Kamer verkeizing 2017

  Bijgaand een handleiding voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
  op woensdag 15 maart 2017 in de gemeente Simpelveld met daarop een overzicht van de Adressen van de stembureau’s in de gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • Locaties aanplakborden Tweede Kamer verkiezingen 2017

  kern Simpelveld

  • hoek Markt/ Dorpstraat
  • buurtschap Huls (nabij kerk)
  • nabij viaduct en rotonde Nijwillerweg

  kern Bocholtz

  • buurtschap Bocholtzerheide
  • tegenover pand Julianastraat 2
  • nabij viaduct Schoolstraat 40
  • dr. Ottenstraat/ brandstraat
 • Verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer ter Staten-Generaal

  Lees meer
 • Tweede Kamerverkiezing 2017

  Op woensdag 15 maart 2017 wordt in Nederland de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden. Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een legitimatiebewijs nodig.

  Legitimatiebewijs

  Voor de verkiezingen mag uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. U mag dus een legitimatiebewijs gebruiken waarop staat: geldig tot 16 maart 2012 of elke datum daarna. Voor het aanvragen van een vervangende stempas moet uw legitimatiebewijs wel geldig zijn.

  Bezorging stempassen

  De gemeente Simpelveld laat de stempassen bezorgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing. Heeft u op 1 maart 2017 nog geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

  Vervangende stempas

  Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot en met dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur bij de balie van de afdeling Dienstverlening een vervangende stempas aanvragen. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig.
  Volmacht
  Kunt u op 15 maart niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Uw gemachtigde moet in het stemlokaal, naast de eigen stempas en de volmacht(en), een kopie van uw identiteitsbewijs (niet langer dan vijf jaar verlopen) laten zien.

  Iemand machtigen kan op twee manieren.

  1. Zelf uw stempas omzetten in een volmachtbewijs.Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van uw gemachtigde. Daarna zet zowel u als de persoon die voor u stemt een handtekening. Geef deze persoon een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.
  2. Een volmachtbewijs aanvragen U kunt ook schriftelijk een zogenoemd volmachtbewijs aanvragen. Hiervoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit machtigingsformulier kunt u afhalen bij de balie van afdeling Dienstverlening en moet uiterlijk 10 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn.

  Stemmen in een andere gemeente?

  Wilt u stemmen in een andere gemeente? U kunt tot en met dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur aan de balie van afdeling Dienstverlening een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland. De kiezerspas kan net als een stempas worden omgezet naar een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland.

  Heeft u vragen? Mail naar A.Budie@Simpelveld.nl of bel 045 544 83 34

 • Stemmen in het buitenland

  Nederlanders in het buitenland kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Woont u in het buitenland? Of bent u tijdelijk in het buitenland voor werk, vakantie of studie? Dan kunt u op verschillende manieren uw stem uitbrengen.

  Voorwaarden

  • U mag stemmen vanuit het buitenland als:
  • u Nederlander bent
  • u niet bent uitgesloten van het kiesrecht

  Wetgeving
  U woont tijdelijk in het buitenland en staat nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Dan kunt u op de volgende manieren uw stem uitbrengen:

  per brief
  Dien hiervoor een verzoek in via het model M3 formulier dat u kunt aanvragen bij de gemeente. U geeft aan waar u het briefstembiljet wilt ontvangen. Stuur het formulier naar de gemeente waarin u staat ingeschreven. Dit kan tot 28 dagen voor de verkiezingen. Stuur een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs mee.

  per machtiging
  U machtigt iemand om voor u te stemmen in Nederland.
  Woont u in het buitenland en staat u niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Meldt u zich dan aan als kiezer in het buitenland. Download hiervoor het formulier op de website van de gemeente Den Haag. Stuur een kopie van uw geldige Nederlandse identiteitsbewijs met het formulier mee. Dit kan van 6 maanden tot 6 weken voor de verkiezingen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator verkiezingen.

  A.Budie@Simpelveld.nl
  045 544 83 34

 • Ondersteuningsverklaring

  Leg uw ondersteuningsverklaring af voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 van 16 januari tot en met 30 januari.

  Aanpak
  U legt de ondersteuningsverklaring af bij de gemeente. U neemt hiervoor mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • het ingevulde, niet getekende formulier
  • het formulier ondertekent u waar de ambtenaar bij is.

  Beschrijving
  Een politieke partij die mee wil doen aan de verkiezingen heeft soms ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring maakt u de deelname van een politieke partij mogelijk.


  Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij die:

  •  voor het eerst mee doet aan de verkiezingen
  • bij de vorige verkiezingen geen zetel behaald heeft
  • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst)

  Voorwaarden
  U mag voor de verkiezingen een ondersteuningsverklaring afleggen als:

  •  u mag stemmen voor de verkiezingen
  •  u kunt maximaal 1 ondersteuningsverklaring afleggen.
  • als u een ondersteuningsverklaring heeft afgelegd, kunt u deze niet meer intrekken.

  Contact
  Voor het afleggen van een ondersteuningsverklaring gaat u tijdens openingstijden naar het gemeentehuis. U hoeft geen afspraak te maken.

 • Meer informatie Tweede Kamerverkiezing 2017

 • Kennisgeving: stemmen bij volmacht, Landelijk Referendum 6 april 2016

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat het bij de aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. 

  Lees meer
 • Kennisgeving: stemmen met een kiezerspas, Landelijk Referendum 6 april 2016

  De burgemeester van Simpelveld maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

  Lees meer
 • Referendum 6 april 2016

  Woensdag 6 april wordt het referendum over de Associatieovereenkomst met de Oekraïne gehouden.

  Omdat het referendum niet gecombineerd kan worden met een reguliere verkiezing, wordt dit een volledig op zichzelf staand referendum. Dat verloopt overigens in grote lijnen zoals een reguliere verkiezing. 

  Bij een opkomst van minimaal 30% van de kiesgerechtigden, moet de regering zich opnieuw beraden over de overeenkomst. De uitkomst van het referendum is een advies en is niet bindend. Intrekking dan wel instemming kan niet worden afgedwongen. Dat is alleen het geval bij een correctief referendum. 
  Het referendum over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie is het eerste over een wet die al is aangenomen. 

  Waarover gaat het op 6 april 2016?
  U kunt stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU)
  en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken
  gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral
  over handel. 

  Op het stembiljet staat de volgende vraag: 
  bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? De Referendumcommissie heeft deze vraag bepaald. Via de ‘wet tot goedkeuring’ wordt ingestemd met de associatieovereenkomst.
  De Eerste en Tweede Kamer zijn met deze wet akkoord gegaan. Bij het referendum
  kunt u laten weten of u het daarmee eens bent of niet. De mogelijkheid van een raadgevend
  referendum over wetten en verdragen bestaat sinds 1 juli 2015.

  Wat houdt een EU-associatieovereenkomst in?
  Een associatieovereenkomst is een politiek akkoord, een verdrag, tussen twee of meer landen die de banden willen aanhalen. De Europese Unie (EU) heeft meerdere van deze overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko. Landen spreken erin af politiek en economisch meer te gaan samenwerken.

  Toelichting
  Onderwerpen van politieke samenwerking zijn bijvoorbeeld versterking van de democratie,
  verbetering van de mensenrechtensituatie en bevordering van de veiligheid. Economische samenwerking is erop gericht om voor beide partijen handel en investeringen eenvoudiger of goedkoper te maken.
  Met welke landen heeft de EU een associatieovereenkomst?
  De Europese Unie heeft meerdere associatieovereenkomsten gesloten. Onder andere met landen in Noord-Europa (zoals Noorwegen en IJsland), Oost-Europa (zoals Servië en Macedonië), met landen in het Middellandse Zeegebied (zoals Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Marokko en Turkije), en met Chili in Zuid-Amerika. Omdat de landen waarmee de EU een associatieovereenkomst sluit verschillend zijn, is de inhoud ervan nooit helemaal hetzelfde.

  Waarom worden associatieovereenkomsten gesloten?
  Associatieovereenkomsten van de Europese Unie zijn bedoeld om banden aan te halen met landen die zich verbonden voelen met Europa en de EU. 

  Meer antwoorden op deze en andere vragen leest u hier.

 • Uitslag verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

  In de onderstaande bijlages vindt u de uitslag van de verkiezingen van 18 maart jl. van de Provinciale Staten van de gemeente Simpelveld en van de Waterschapsverkiezingen. 

  Lees meer
 • Uitslag Europese verkiezingen gemeente Simpelveld

  In onderstaand document kunt u de uitslag vinden van de Europese verkiezingen van 22 mei 2014 in de gemeente Simpelveld.

  Lees meer
 • GEEN STEMPAS? VRAAG VOOR 21 MEI EEN NIEUWE AAN

  Op 22 mei 2014 kunt u uw stem uitbrengen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Alle kiesgerechtigde inwoners van onze gemeente hebben daarvoor een stempas en kandidatenlijst ontvangen. Heeft u geen stempas ontvangen, bent u uw stempas kwijt of is deze beschadigd? Bel dan 14 045 om een nieuwe stempas aan te vragen. Dat kan tot woensdag 21 mei om 12.00 uur. 

  Lees meer
 • Verkiezingen Europees Parlement

  Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

  De burgemeester maakt bekend dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven in Simpelveld, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van Nederlandse leden van het Europees Parlement. U moet dan:

  • op 8 april 2014, de dag van de kandidaatstelling uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben;
  • op 22 mei 2014, de dag van stemming, 18 jaar of ouder te zijn;
  • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de  Europese Unie.
  Lees meer
 • Europese verkiezingen donderdag 22 mei 2014

  Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Op 22 mei 2014 kunt u uw stem uitbrengen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

  Wie mogen stemmen
  Voor het Europees Parlement mogen in principe alle inwoners van de Europese Unie van achttien jaar en ouder stemmen. In Nederland worden de Nederlandse leden van het Europees Parlement gekozen. Personen die afkomstig zijn uit een andere EU-lidstaat die in Nederland wonen, mogen op een Nederlandse kandidaat stemmen.
  Zij moeten dan wel op 8 april 2014 als kiesgerechtigde in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar ze staan ingeschreven zijn geregistreerd.

  Personen die wegens een geestelijke stoornis onder curatele zijn gesteld kunnen ook aan de verkiezing deelnemen. Deze personen waren tot voor kort uitgesloten van het kiesrecht. De Grondwet en Kieswet zijn op dit punt in 2008 aangepast. Deze personen ontvangen daarom een stempas.

  Ook mogen alle Nederlandse ingezetenen van de Nederlandse Antillen en Aruba stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. 

  Personen die door de rechter als bijkomende straf bij een strafrechtelijke veroordeling uit het kiesrecht zijn ontzet mogen niet stemmen.

  Stemmen in een willekeurig stemlokaal
  In Simpelveld kunnen kiezers hun stem uitbrengen in een willekeurig stemlokaal. Dat betekent dat u zélf kunt bepalen in welk stemlokaal u bij de verkiezing voor het Europees Parlement uw stem uitbrengt. U ontvangt daarom thuis een stempas. Zonder stempas en zonder geldig identiteitsdocument kunt u niet stemmen.

  Overzicht stembureaus.

  1. Gemeentehuis Simpelveld, Markt 1;
  2. Brede school de Klimpaal, Scheelenstraat 100;
  3. Café ’t Hulsveld, St. Remigiusstraat 26;
  4. Zorgcentrum Bocholtz, Schoolstraat 30;
  5. Café Auw Leemkoel, Dr. Nolensstraat 12;
  6. Restaurant Rose Garden, Heiweg 200.

  De stempas is zowel een ‘bewijs van uitnodiging’ als het exclusieve bewijs van uw kiesgerechtigdheid. Het bezit van deze pas vormt voor het stembureau het bewijs dat u uw stem nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

  Wanneer u uw stempas kwijtraakt of als deze is beschadigd, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij uw gemeente. De uiterste datum waarop u een vervangende pas kunt aanvragen is woensdag 21 mei 2014. Neem hiervoor contact op met de afdeling Dienstverlening. De stempas en de kandidatenlijst wordt uiterlijk 8 mei 2014 bij de kiezer bezorgd.

  Identificatieplicht
  Bij het uitbrengen van uw stem bij het stembureau moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsdocument. Het stembureau is namelijk verplicht de gegevens op de stempas te vergelijken met de persoonsgegevens op uw legitimatiebewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Controleer of uw document geldig is op donderdag 22 mei 2014.

  Let op: zonder geldig identiteitsdocument kunt u niet stemmen! 
  Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich bij het stembureau melden met het door de politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en waarop een foto van u is afgebeeld.

  Kiezerspas
  Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan kunt u uw stempas die u inlevert laten omzetten in een kiezerspas. De kiezerspas geeft u de mogelijkheid om bij deze verkiezing uw stem uit te brengen in elk stemlokaal in Nederland. De kiezerspas kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangevraagd. Een schriftelijk verzoek moet u uiterlijk op maandag 19 mei 2014 bij uw gemeente indienen. Een mondeling verzoek om een kiezerspas aan te vragen kunt u in persoon uiterlijk doen op woensdag 21 mei 2014.

  Stembiljet en rood potlood
  Ook bij de Europese verkiezingen wordt weer op het papieren stembiljet, met het rood potlood en in de stemhokjes gestemd. Op 22 mei 2014 kunt u van 7.30 tot 21.00 uur terecht in een van de zes stemlokalen. Het stembiljet ontvangt u van een van de stembureauleden. In het stemhokje vult u het stembiljet in. U stemt door het vakje voor de kandidaat van uw keuze geheel of gedeeltelijk rood te maken. U doet dat met het schrijfmateriaal (rood potlood) dat u in het stemhokje aantreft. Let u erop dat u alleen het vakje bij de kandidaat van uw keuze rood maakt. Als u meerdere vakjes rood maakt of op het stembiljet iets schrijft, dan wordt uw stem ongeldig. Indien u denkt dat u uw biljet per ongeluk ongeldig heeft gemaakt, of u heeft zich vergist, dan kunt u eenmalig een nieuw stembiljet vragen aan een van de stembureauleden.

  Blanco stemmen kan ook. Dat doet u door geen enkel vakje rood te maken. Het biljet blijft dan dus leeg. Uw stem wordt dan niet ongeldig, maar wordt bij de uitslag geregistreerd als een blanco stem.

  Nadat u uw keuze heeft gemaakt, vouwt u het stembiljet zodanig op, dat uw keuze niet zichtbaar is en stopt u het in de stembus.

  Meer informatie
  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u zich wenden tot de ambtenaar Verkiezingen. Telefoon: 14045 Mailen kan ook naar Admin_bz@simpelveld.nl

 • Geen veranderingen in zetelverdeling na hertelling Simpelveld

  Het hertellen van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen in Simpelveld is afgerond. De hertelling heeft geen veranderingen opgeleverd in de zetelverdeling.

  In totaal is er een afwijking van vier stemmen. Twee stemmen bleken bij de eerste telling niet meegeteld. Eén stem is bij de eerste telling ongeldig verklaard, terwijl deze wel geldig was. Eén stem is ten onrechte aan Leefbaar Simpelveld toegekend.

  Voor de voorlopige uitslag betekent dat het volgende:
  BurgerBelangen gaat van 1724 naar 1726 stemmen. Leefbaar Simpelveld levert één stem in en eindigt daarmee op 1128 stemmen. Het CDA krijgt er twee stemmen bij en eindigt op 981 stemmen.

 • Simpelveld gaat stemmen gemeenteraadsverkiezingen hertellen

  De raad van gemeente Simpelveld heeft dinsdagavond 25 maart besloten dat de stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw geteld moeten worden. Woensdag gaan zo’n 24 ambtenaren vanaf 10.00 uur in de raadszaal aan de slag om de stemmen te hertellen. 

  Lees meer
 • Op woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden in Simpelveld

  5397 geldige stemmen zijn uitgebracht.
  De opkomst bedroeg 60,50%.

  Lees meer
 • Volg de Gemeenteraadsverkiezingen op L1 TV

  Op woensdag 19 maart a.s. vinden in Limburg de Gemeenteraadsverkiezingen plaats.

  De uitslagen, analyses en reacties zijn live te volgen op L1 televisie op woensdag 19 maart vanaf 21.30 uur en op donderdag 20 maart tussen 07.00 en 09.00 uur. Kijk voor meer informatie op  www.l1.nl/limburgstemt”
   

  Verkiezingen live volgen op L1Verkiezingen live volgen op L1

 • Presentatie uitslag gemeenteraadsverkiezingen

  Op woensdag 19 maart bent u van harte welkom in Grand café de Rode Beuk, Kloosterstraat 57 om de uitslag van de verkiezingen bij te wonen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt de tussentijdse uitslagen op de voet volgen.
  De avond begint om 21.00 uur.

  Lees meer
 • Centraal stembureau maakt lijsten van kandidaten bekend.

  Kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Simpelveld.

  Lees meer
 • Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 19 maart 2014 te houden verkiezing van verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Simpelveld maakt, ingevolge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering, alsmede de nummering van de lijsten en de lijstencombinaties voor een ieder ter inzage is gelegd bij Afdeling Dienstverlening, Markt 1.


  Plaats:            SIMPELVELD
  Datum:           vrijdag 7 februari 2014

  Was getekend
  mr. R. de Boer

   

 • Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u stemmen.

  Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Simpelveld woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw legitimatiebewijs aan de voorzitter laten zien, zonder kopie van uw legitimatiebewijs wordt de volmacht niet geaccepteerd. 

  Lees meer
 • Stem jij ook?

  www.mee.nl/stemjijookWaarom is stemmen belangrijk? Hoe kun je stemmen? Wat doet de gemeenteraad?

  Iedereen mag  zijn stem uitbrengen, ook mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk lerenden. Maar het is vaak lastig om te kiezen op wie je moet stemmen. Daarvoor is de volgende website opgericht.

  www.mee.nl/stemjijook

  Op deze site staat veel informatie over stemmen, de gemeenteraadsverkiezingen en politieke partijen. Ook staan op deze site verschillende filmpjes waarin wordt uitgelegd waarom stemmen belangrijk is, hoe je kunt stemmen en wat de gemeenteraad doet.

 • Kandidaatstelling verkiezingen

  Maandag 3 februari 2014 vindt de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die dag kunnen bij het centraal stembureau in het gemeentehuis tussen 9.00 en 17.00 uur de lijsten met kandidaten worden ingeleverd.

  Lees meer
 • Vrijdag 7 februari openbare zitting centraal stembureau

  Vrijdag 7 februari is om 15.30 uur in de raadszaal een openbare zitting van het centraal stembureau. Tijdens deze zitting vindt de definitieve beslissing betreffende de geldigheid van de ingeleverde kandidaatslijsten en nummering plaats.

  Lees meer