Verkiezingen

Verkiezingen

 • Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap gemeente Simpelveld.

  (21-03-2019)

  De uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap zijn bekend. In totaal ging 55,2 % van de kiesgerechtigden in Simpelveld naar de stembus voor de Provinciale Staten. (4 jaar geleden was het opkomstpercentage 46,1).
  De totaaluitslag van de verkiezingen van 20 maart 2019:

  Lees meer
 • Stemmen Europees parlement niet-nederlandse inwoners

  (07-02-2019)

  Eens in de 5 jaar mogen we de leden kiezen van het Europees Parlement.
  Donderdag 23 mei zijn er in Nederland verkiezingen voor de zittingsperiode 2019-2024. Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, mogen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

  Lees meer
 • Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

  (24-01-2019)

  Op woensdag 20 maart 2019 vinden er in Nederland verkiezingen plaats. U kunt dan kiezen voor de leden van Provinciale Staten. Ook mag u stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg.

  Stembureaus

  1. Gemeentehuis, Markt 1, 6369 AH Simpelveld
  2. Bredeschool De Klimpaal, Scheelenstraat 100, 6369 VZ Simpelveld
  3. Speeltuin Hulsveld, Norbertijnenstraat 47, 6369 CM  Simpelveld
  4. Multifunctioneel centrum Op de Boor, Wilhelminastraat 19, 6351 GN Bocholtz
  5. Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz

  Deze stembureaus zijn allemaal rolstoeltoegankelijk.

  Legitimatiebewijs

  Voor de verkiezingen mag uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. U mag dus een legitimatiebewijs gebruiken waarop staat: geldig tot 21 maart 2014 of elke datum daarna. Voor het aanvragen van een vervangende stempas moet uw legitimatiebewijs wel geldig zijn.

  Stemmen

  U krijgt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming krijgt u de kandidatenlijst thuisbezorgd.

  De voorwaarden om te mogen stemmen voor de Provinciale Staten (het actief kiesrecht) zijn:

  • de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit
  • is 18 jaar of ouder
  • is niet uitgesloten van het kiesrecht
  • verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt

  De voorwaarden om te mogen stemmen voor het Waterschap Limburg (het actief kiesrecht) zijn:

  • de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit
  • EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de Waterschapsverkiezing
  • is 18 jaar of ouder
  • is niet uitgesloten van het kiesrecht

  Heeft u op 7 maart 2019 nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot en met dinsdag 19 maart 2019 12.00 uur bij de balie van de afdeling Dienstverlening een vervangende stempas aanvragen. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig.

  Stemmen in een andere gemeente?

  Wilt u stemmen in een andere gemeente? U kunt tot en met dinsdag 19 maart 2019 tot 12.00 uur aan de balie van afdeling Dienstverlening een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de provincie. De kiezerspas kan net als een stempas worden omgezet naar een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen de provincie.

  Stemmen vanuit het buitenland

  U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen:

  • bij de Provinciale Statenverkiezing moet de gemachtigde in dezelfde provincie wonen als u
  • bij de Waterschapsverkiezing moet de gemachtigde in hetzelfde waterschap (Limburg) wonen als u

  Volmacht op uw stempas

  U kunt via uw stempas iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. U zet uw stempas om in een volmacht door de achterkant van uw stempas in te vullen. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf moeten de volmacht allebei ondertekenen.

  De persoon die voor u gaat stemmen moet op 20 maart 2019 meenemen naar het stembureau:

  • de compleet ingevulde stempas, door u allebei ondertekend
  • een kopie van uw geldig legitimatiebewijs. Zonder deze kopie mag de persoon géén stem voor u uitbrengen. Dit mag ook een foto zijn op uw mobiele telefoon of tablet, zolang de informatie op uw legitimatiebewijs goed leesbaar is voor het stembureau
  • zijn eigen stempas
  • zijn eigen legitimatiebewijs

  Belangrijk:
  Deze persoon, wonende in dezelfde gemeente als u, kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen voor zowel de Provinciale Staten- als voor de Waterschapsverkiezing.

  Schriftelijk volmachtsbewijs

  Kunt u de stempas niet omzetten in een volmachtbewijs? Omdat u bijvoorbeeld tussen 6 maart en 20 maart 2019 in het buitenland bent? Dan kunt u stemmen via een schriftelijk volmachtsbewijs.

  Vul het formulier schriftelijke volmacht in. Degene die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.

  Stuur het formulier en een kopie van uw legitimatiebewijs naar:
  Gemeente Simpelveld          
  T.a.v. afdeling dienstverlening

  Postbus 21000          
  6369 ZG Simpelveld
   
  De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op uiterlijk 15 maart 2019 (12:00 uur) hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over kan doen. De persoon die u machtigt krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs tijdens het stemmen mee te nemen.

  Belangrijk:
  Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen voor zowel de Provinciale Staten- als voor de Waterschapsverkiezing. Hebt u eerder voor deze verkiezing een kiezerspas aangevraagd? Dan is het niet meer mogelijk om een schriftelijk volmachtsbewijs aan te vragen.

Archief