Verkiezingen

Verkiezingen

 • Uitslag Simpelveld

  (22-03-2018)
 • Politieke partijen

  (12-01-2018)
 • Kiezers

  (12-01-2018)

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018

  Op woensdag 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een legitimatiebewijs nodig.

  Legitimatiebewijs

  Voor de verkiezingen mag uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. U mag dus een legitimatiebewijs gebruiken waarop staat: geldig tot 22 maart 2013 of elke datum daarna. Voor het aanvragen van een vervangende stempas moet uw legitimatiebewijs wel geldig zijn.

  Bezorging stempassen

  De gemeente Simpelveld laat de stempassen bezorgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing. Heeft u op 8 maart 2018 nog geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

  Vervangende stempas

  Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot en met dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur bij de balie van de afdeling Dienstverlening een vervangende stempas aanvragen. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig.

  Volmacht
  Kunt u op 21 maart niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Uw gemachtigde moet in het stemlokaal, naast de eigen stempas en de volmacht(en), een kopie van uw identiteitsbewijs (niet langer dan vijf jaar verlopen) laten zien.

  Iemand machtigen kan op twee manieren.

  Zelf uw stempas omzetten in een volmachtbewijs. Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van uw gemachtigde. Daarna zet zowel u als de persoon die voor u stemt een handtekening. Geef deze persoon een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

  Een volmachtbewijs aanvragen U kunt ook schriftelijk een zogenoemd volmachtbewijs aanvragen. Hiervoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit machtigingsformulier kunt u afhalen bij de balie van afdeling Dienstverlening en moet uiterlijk 16 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn.

  Kiesgerechtigd

  Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen de inwoners van de gemeente Simpelveld stemmen.

 • Referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

  (12-01-2018)

  Voorkant stembiljet raadgevend referendum

  Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  - de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en      de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);

  - de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;

  - hoe het toezicht is geregeld.

  De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

  Stemmen in een andere gemeente?

  Wilt u stemmen in een andere gemeente? U kunt tot en met dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur aan de balie van afdeling Dienstverlening een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland. De kiezerspas kan net als een stempas worden omgezet naar een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen voor het referendum in een willekeurig stemlokaal in Nederland.

  Kiesgerechtigd

  Voor het referendum mogen alleen de mensen stemmen met de Nederlandse nationaliteit. Stemmen kan in heel Nederland met een kiezerspas.

Archief