Verkiezingen

Verkiezingen

 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021 gemeente Simpelveld

  (19-03-2021)

  De uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 in de gemeente Simpelveld zijn bekend.
  In totaal ging 79,02% van de kiesgerechtigden in Simpelveld naar de stembus. (in 2017 was het opkomstpercentage 80,43%).
   
  De totaaluitslag opgave N11, processen-verbaal uitslag per stembureau N10, totaaluitslag in CSV formaat (komma gescheiden) en de controle verslag tellingen van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 in Simpelveld gehouden op 15/16/17 maart 2021 kunt u hieronder inzien:

  Lees meer
 • Verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021

  (14-01-2021)

  Op woensdag 17 maart 2021 wordt in Nederland de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.

  Deze verkiezingen zullen anders verlopen omdat er rekening gehouden moet worden met coronamaatregelen. Alle inwoners moeten veilig hun stem kunnen uitbrengen. En alle medewerkers van de stembureaus moeten veilig hun werk kunnen doen. Hier zetten wij ons voor in. Er zijn strenge richtlijnen. Denk aan afstand houden en extra hygiëne.

  Lees meer

 • Waar kunt u stemmen

  (11-02-2021)

  Hieronder vindt u een overzicht van de Stemlokalen. De stemlokalen zijn allen toegankelijk voor mindervaliden.

  Maandag 15 maart 2021 geopend van 's ochtends 7.30 uur tot 's avonds 21.00 uur

  Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz
  Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46, 6369 VP Simpelveld

  Dinsdag 16 maart 2021 geopend van 's ochtends 7.30 uur tot 's avonds 21.00 uur

  Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9 ,6351 HJ Bocholtz
  Cultuurcentrum de Klimboom, Dr. Ottenstraat 46, 6369 VP Simpelveld

  Woensdag 17 maart 2021 geopend van 7.30 uur 's ochtends 7.30 uur tot 's avonds 21.00 uur

  Markt, Markt 1, 6369 AH Simpelveld
  Cultuurcentrum de Klimboom, Dr. Ottenstraat 46, 6369 VP Simpelveld
  Kantine Sportclub 25 Bocholtz, Aretsbosweg 13, 6351 JN Bocholtz
  Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz

 • Handleiding stemmen Tweede Kamer Verkiezingen 2021

  (18-01-2021)

  Hierbij treft u een handleiding aan voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 17 maart 2021 in de gemeente Simpelveld met daarop een overzicht van de Adressen van de stembureau’s in de gemeente Simpelveld.

  Lees meer

 • Stempas

  (14-01-2021)

  Bezorging stempassen

  De gemeente Simpelveld laat de stempassen bezorgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing. Heeft u op 2 maart 2021 nog geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

  Bij verhuizing

  Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij nog moet stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Zie Kieswet art. J 7. De kiezer kan ook een kiezerspas aanvragen. Daarmee kan hij of zij stemmen binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt: heel Nederland dus. In dat geval kan met een kiezerspas dus ook in de nieuwe gemeente worden gestemd. De kiezer kan ook iemand uit zijn oude woonplaats machtigen om namens hem te stemmen.

  Vervangende stempas

  Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur bij de balie van de afdeling Dienstverlening een vervangende stempas aanvragen. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig. Neem telefonisch contact op met het KlantContactCentrum  045-544 83 83 voor het maken van een afspraak. Ook bestaat de mogelijkheid om uw aanvraag voor een vervangende stempas te downloaden.

 • Legitimatiebewijs

  (14-01-2021)

  Voor de verkiezingen mag uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. U mag dus een legitimatiebewijs gebruiken waarop staat: geldig tot 18 maart 2016 of elke datum daarna. Voor het aanvragen van een vervangende stempas moet uw legitimatiebewijs wel geldig zijn.

 • Gezondheidscheck

  (08-02-2021)

  U ontvangt thuis informatie over de gezondheidscheck. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet gaan stemmen, maar kunt u wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. Voldoet u wel aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf gaan stemmen. Volg dan de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. Kunt u de geldende regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. U heeft dan niet uw stem uitgebracht. Als u het stemlokaal wilt binnengaan, bent u verplicht een mondkapje te dragen.

 • Ik ben 70+ en wil per brief stemmen

  (25-02-2021)

  Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief uw stem uitbrengen. Mensen van 70 jaar en ouder zijn namelijk volgens het RIVM in het algemeen extra kwetsbaar voor het coronavirus. Deze maatregel is opgenomen in een wijziging van de ‘Tijdelijke wet verkiezingen covid-19’. Deze wetswijziging treedt op 1 februari 2021 in werking.
  Als kiezer van 70 jaar of ouder heeft u bij deze Tweede Kamerverkiezing 3 opties om te stemmen, namelijk:

  • per brief stemmen;
  • een volmacht geven aan een andere kiezer;
  • stemmen in het stemlokaal op 15, 16 of 17 maart 2021.

  Voor meer informatie kijk op:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/kan-ik-als-70-plusser-per-brief-stemmen-bij-de-tweede-Kamerverkiezing

  Afgiftepunt briefstemmen

  De kiezer die 70 jaar of ouder is, ontvangt van de gemeente een briefstempakket. In een bijsluiter wordt uitgelegd hoe de kiezer een stem kan uitbrengen. De briefstem kan in de brievenbus van POSTNL gedeponeerd worden. Doe dit tijdig. Ook zal er één afgiftepunt zijn voor het briefstemmen: het gemeentehuis, Markt 1. Hier kan de kiezer de briefstem achterlaten als zij die niet in de brievenbus wil deponeren. Dit afgiftepunt is geopend op 10, 11, 12, 15 en 16 maart tussen 8.30 en 17.00 uur en op woensdag 17 maart tussen 7.30 tot 21.00 uur.

 • Stemmen bij volmacht

  (18-01-2021)

  Kunt u op 17 maart niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag maximaal drie volmachtstemmen uitbrengen. Uw gemachtigde moet in het stemlokaal, naast de eigen stempas en de volmacht(en), een kopie van uw identiteitsbewijs (niet langer dan vijf jaar verlopen) laten zien.

  Iemand machtigen kan op twee manieren

  1. Zelf uw stempas omzetten in een volmachtbewijs. Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van uw gemachtigde. Daarna zet zowel u als de persoon die voor u stemt een handtekening. Geef deze persoon een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.
  2. Een volmachtbewijs aanvragen. U kunt ook schriftelijk een zogenoemd volmachtbewijs aanvragen. Hiervoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit machtigingsformulier kunt u downloaden of afhalen bij de receptie van de gemeente en moet uiterlijk 12 maart 2021 bij de gemeente binnen zijn.
 • Stemmen voor kwetsbare groepen

  (04-02-2021)

  Valt u in een corona-risicogroep?

  • Dan kunt u deze keer eerder naar het stemlokaal komen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart 2021.
  • U kunt iemand machtigen om namens u te stemmen.

  Eerder stemmen

  Op 15 en 16 maart kunt u bij een aantal stemlocaties eerder stemmen. Welke locaties dit zijn, wordt later bekend gemaakt.

  Machtigen

  Ook is het mogelijk om iemand te machtigen. Deze persoon brengt dan namens u uw stem uit.

  Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:
  • vult u de achterkant van uw stempas in
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
  • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

  Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:
  • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente
  • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier
  • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente
  • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd
  • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

 • Stemmen met een kiezerspas in een andere gemeente in Nederland

  (18-01-2021)

  Wilt u stemmen in een andere gemeente? U kunt tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur aan de balie van afdeling Dienstverlening een kiezerspas aanvragen. Of het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen naar de gemeente.

  Met de kiezerspas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland. De kiezerspas kan net als een stempas worden omgezet naar een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland.

  Heeft u vragen? Mail naar burgerzaken@simpelveld.nl of bel 045 544 83 83

 • Stemmen vanuit het buitenland

  (18-01-2021)

  Nederlanders in het buitenland kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Woont u in het buitenland? Of bent u tijdelijk in het buitenland voor werk, vakantie of studie? Dan kunt u op verschillende manieren uw stem uitbrengen.

  Lees meer
 • Aanplakborden, driehoeks- of sandwichborden

  (15-01-2021)

  Regels omtrent aanplakborden en driehoeks-/sandwichborden

  Aanplakborden

  • Plaatsing aanplakborden:
   • Aanplakborden worden op 7 locaties geplaatst
   • Tijdstip plaatsen: in de week van de kandidaatstelling (=1 februari 2021). Alle borden zijn uiterlijk op vrijdag (5 februari 2021) geplaatst
  • Locaties aanplakborden:
   • Kern Bocholtz:
    • Schoolstraat , rechts op het grasveld voor het eerste huis
    • kruising Wilhelminastraat/Julianastraat
    • kruising Groeneweg/Baneheiderweg
   • Kern Simpelveld:
    • Rotonde Nijswillerweg/Gaasstraat
    • kruising Brandstraat/Dr.Ottenstraat
    • Dorpstraat, grasveldje voor de rotonde
   • Buurtschap Huls:
    • Bij huisnummer 44 bij het speelveldje aldaar
  • Regels omtrent plakken:
   • Hoeveel posters mogen per aanplaklocatie geplakt worden?
    1 per partij
   • Afmetingen posters?
    Hoogte 60 cm x breedte 40 cm
   • Welke lijm mag gebruikt worden?
    Lijm op waterbasis. Behanglijm is niet toegestaan.
    Er is een risico dat de lijm bij regen loslaat. Partijen dienen zelf te controleren of de posters nog netjes hangen.
   • Wie plakt?
    De partij zelf
  • Zijn er digitale borden beschikbaar?
   Nee

  Driehoeks- of sandwichborden

  Lees meer
 • Veelgestelde vragen

  (25-02-2021)

  Heeft u nog vragen?

  Kijk dan op www.rijksoverheid.nl

 • Kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen

  (10-03-2021)

  Voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal kunt u hier de kandidatenlijst downloaden.

  Lees meer
Archief