Verkiezingen

Verkiezingen

 • Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021 gemeente Simpelveld

  (19-03-2021)

  De uitslagen van de verkiezingen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 in de gemeente Simpelveld zijn bekend.
  In totaal ging 79,02% van de kiesgerechtigden in Simpelveld naar de stembus. (in 2017 was het opkomstpercentage 80,43%).
   
  De totaaluitslag opgave N11, processen-verbaal uitslag per stembureau N10, totaaluitslag in CSV formaat (komma gescheiden) en de controle verslag tellingen van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 in Simpelveld gehouden op 15/16/17 maart 2021 kunt u hieronder inzien:

  Lees meer
 • Verkiezingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021

  (14-01-2021)

  Op woensdag 17 maart 2021 wordt in Nederland de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden.

  Deze verkiezingen zullen anders verlopen omdat er rekening gehouden moet worden met coronamaatregelen. Alle inwoners moeten veilig hun stem kunnen uitbrengen. En alle medewerkers van de stembureaus moeten veilig hun werk kunnen doen. Hier zetten wij ons voor in. Er zijn strenge richtlijnen. Denk aan afstand houden en extra hygiëne.

  Lees meer

 • Stempas

  (14-01-2021)

  Bezorging stempassen

  De gemeente Simpelveld laat de stempassen bezorgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing. Heeft u op 2 maart 2021 nog geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.

  Bij verhuizing

  Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij nog moet stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij moet stemmen. Op dit adres wordt ook de stempas bezorgd. Zie Kieswet art. J 7. De kiezer kan ook een kiezerspas aanvragen. Daarmee kan hij of zij stemmen binnen het hele gebied waarvoor de verkiezing geldt: heel Nederland dus. In dat geval kan met een kiezerspas dus ook in de nieuwe gemeente worden gestemd. De kiezer kan ook iemand uit zijn oude woonplaats machtigen om namens hem te stemmen.

  Vervangende stempas

  Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur bij de balie van de afdeling Dienstverlening een vervangende stempas aanvragen. U heeft hiervoor een geldig legitimatiebewijs nodig. Neem telefonisch contact op met het KlantContactCentrum  045-544 83 83 voor het maken van een afspraak. Ook bestaat de mogelijkheid om uw aanvraag voor een vervangende stempas te downloaden.

 • Legitimatiebewijs

  (14-01-2021)

  Voor de verkiezingen mag uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. U mag dus een legitimatiebewijs gebruiken waarop staat: geldig tot 18 maart 2016 of elke datum daarna. Voor het aanvragen van een vervangende stempas moet uw legitimatiebewijs wel geldig zijn.

 • Stemmen bij volmacht

  (18-01-2021)

  Kunt u op 17 maart niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag maximaal drie volmachtstemmen uitbrengen. Uw gemachtigde moet in het stemlokaal, naast de eigen stempas en de volmacht(en), een kopie van uw identiteitsbewijs (niet langer dan vijf jaar verlopen) laten zien.

  Iemand machtigen kan op twee manieren

  1. Zelf uw stempas omzetten in een volmachtbewijs. Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van uw gemachtigde. Daarna zet zowel u als de persoon die voor u stemt een handtekening. Geef deze persoon een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.
  2. Een volmachtbewijs aanvragen. U kunt ook schriftelijk een zogenoemd volmachtbewijs aanvragen. Hiervoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit machtigingsformulier kunt u downloaden of afhalen bij de receptie van de gemeente en moet uiterlijk 12 maart 2021 bij de gemeente binnen zijn.
 • Aanplakborden, driehoeks- of sandwichborden

  (15-01-2021)

  Regels omtrent aanplakborden en driehoeks-/sandwichborden

  Aanplakborden

  • Plaatsing aanplakborden:
   • Aanplakborden worden op 7 locaties geplaatst
   • Tijdstip plaatsen: in de week van de kandidaatstelling (=1 februari 2021). Alle borden zijn uiterlijk op vrijdag (5 februari 2021) geplaatst
  • Locaties aanplakborden:
   • Kern Bocholtz:
    • Schoolstraat , rechts op het grasveld voor het eerste huis
    • kruising Wilhelminastraat/Julianastraat
    • kruising Groeneweg/Baneheiderweg
   • Kern Simpelveld:
    • Rotonde Nijswillerweg/Gaasstraat
    • kruising Brandstraat/Dr.Ottenstraat
    • Dorpstraat, grasveldje voor de rotonde
   • Buurtschap Huls:
    • Bij huisnummer 44 bij het speelveldje aldaar
  • Regels omtrent plakken:
   • Hoeveel posters mogen per aanplaklocatie geplakt worden?
    1 per partij
   • Afmetingen posters?
    Hoogte 60 cm x breedte 40 cm
   • Welke lijm mag gebruikt worden?
    Lijm op waterbasis. Behanglijm is niet toegestaan.
    Er is een risico dat de lijm bij regen loslaat. Partijen dienen zelf te controleren of de posters nog netjes hangen.
   • Wie plakt?
    De partij zelf
  • Zijn er digitale borden beschikbaar?
   Nee

  Driehoeks- of sandwichborden

  Lees meer
 • Veelgestelde vragen

  (25-02-2021)

  Heeft u nog vragen?

  Kijk dan op www.rijksoverheid.nl

Archief