Vacatures

Vacatures

Dit item is verlopen op 08-04-2015.

De gemeente Simpelveld, met de twee hoofdkernen Simpelveld en Bocholtz, ligt op de grens van het verstedelijkte gebied van Oostelijk Zuid-Limburg en het Heuvelland en telt circa 10.850 inwoners. Simpelveld kan worden getypeerd als een forensengemeente met een hoog voorzieningenniveau en een rijk verenigingsleven. De gemeente biedt een aantrekkelijke woonomgeving met een gunstige ligging ten opzichte van de steden Maastricht, Heerlen en Aken. Op velerlei terrein is het kleinschalig karakter behouden.

De Gemeenteraad van Simpelveld is, vanwege het binnenkort bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige raadsgriffier, op zoek naar een nieuwe

RAADSGRIFFIER (m/v)
(betreft een structurele functie voor 24 uur per week)

De griffier wordt op grond van artikel 107 van de Gemeentewet door de gemeenteraad benoemd. Is eindverantwoordelijk functionaris en is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. De griffier heeft een sleutelpositie ten aanzien van de advisering en ondersteuning van de gemeenteraad. Met de burgemeester en gemeentesecretaris vormt de griffier hét scharnier tussen bestuur en ambtelijke organisatie. 

De werkzaamheden

 • De griffier is eerste adviseur van de gemeenteraad en de door de gemeenteraad ingestelde commissie. Adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij de invulling van zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol en neemt daartoe de nodige initiatieven. Adviseert over en begeleidt onderzoeken in het kader van de controlerende functie van de gemeenteraad; is secretaris van de Rekenkamercommissie. Adviseert en ondersteunt de gemeenteraad over de inhoud en toepassing van raadsinstrumenten.
 • Treedt op als verbinder van politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen en doet dit in samenwerking met de burgemeester (als voorzitter gemeenteraad en voorzitter van het college van burgemeester & wethouders) en de gemeentesecretaris. Organiseert en bewaakt de kwaliteit van het (interactieve) politieke besluitvormingsproces.
 • Adviseert en informeert de gemeenteraad bij de invulling van zijn rol in de beleid- en beheercyclus. Ondersteunt de professionalisering van de raad en raadsfracties ter versterking van een effectief besluitvormingsproces. Draagt zorg voor het integer handelen van gemeenteraad, de afzonderlijke fracties en individuele raadsleden. Adviseert over en draagt bij aan het toegankelijk maken van relevante informatie voor de raad. Draagt zorg voor adequate (digitale) dossiervorming en het bewaken van moties, amendementen, initiatiefvoorstellen, voorstellen en vragen van de gemeenteraad en het nakomen van afspraken en toezeggingen door het college.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en draagt zorg voor de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie.
 • Participeert in voor de gemeente(raad) relevante bestuurlijke, ambtelijke en andere netwerken binnen en buiten de gemeente. Onderhoud relevante contacten op alle bestuurlijke en ambtelijke niveaus. Kan contacten onderhouden met de media, inwoners en belangenorganisaties en andere - voor zijn functioneren in de gemeente relevante - externe contacten.
 • De griffier heeft geen griffiemedewerkers ter beschikking. De ambtelijke organisatie levert enkele locogriffiers en ondersteuning ten aanzien van de notulering.

Wij zoeken

een kandidaat met een afgeronde HBO/WO-opleiding met aanvullende kennis en relevante werkervaring. De kandidaat heeft inzicht in - en gevoel - voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.  Verder is de kandidaat in staat om zelfstandig, ondernemend en flexibel te opereren en weet zich gemakke­lijk in een ambtelijk bestuurlijk krachtenveld te bewegen. De kandidaat weet te allen tijde zijn/haar onafhankelijkheid en neutraliteit te bewaren. Organiserend vermogen, integriteit, samenwerkingsbereidheid en goede communicatieve en redactionele vaardigheden behoren tot zijn/haar basiscompetenties en de kandidaat is bereid en in staat om flexibel en in de avonduren te werken.

Wij bieden

afhankelijk van opleiding en ervaring voor deze functie een salaris van maximaal € 4.894,- bruto per maand (schaal 11a) gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast beschikken wij over een eigentijds pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

De selectieprocedure:

 • de vacature is opengesteld vanaf 25 maart 2015.
 • u kunt reageren tot 9 april 2015.
 • in week 17 vinden de eerste gesprekken plaats.
 • gestreefd wordt naar een benoemingsvoorstel voor de raadsvergadering van 28 mei 2015.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de inhoud van de vacante functie kunt u contact opnemen met de huidige griffier de heer Bert Wassenberg, 045-5448348 / 06-82071498. Heeft u vragen over de selectieprocedure dan kunt u daarmee terecht bij mevrouw Cécile Vluggen, Concernadviseur, 045-5448332.

Gemotiveerde sollicitaties met CV, onder vermelding van: ‘sollicitatie griffier’, kunt u tot en met 8 april 2015 mailen aan: hrm@simpelveld.nl , of sturen naar: Gemeenteraad van Simpelveld, t.a.v. mevrouw Cécile Vluggen, Postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld. Gelieve op de onderwerp regel of in de linker bovenzijde van de enveloppe ‘sollicitatie griffier’ te vermelden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 •  

 • IGOM

  Behalve vermelding van bestaande vacatures op deze webpagina worden deze ook vermeld op de internetsite www.igom.nl, waar u de vacatures vindt van ruim 30 samenwerkende gemeenten en gemeentelijke instellingen uit Zuid-Limburg.

 • Stages

  Voor een stageplaats kunt u zich wenden tot de stagecoördinator van IGOM Servicecentrum. 045-5608040.

 • Open sollicitaties

  Open sollicitaties kunt u sturen naar

  Gemeente Simpelveld
  Stafbureau POB
  Postbus 21000
  6369 ZG Simpelveld
  E: info@simpelveld.nl